Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Duurzaamheid

Laatst gewijzigd: 20-10-2021

Lelystad werkt in versneld tempo aan een duurzame stad. Om Lelystad ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden is samen met de stad een Kadernota Duurzaamheid met bijbehorend Uitvoeringsplan Duurzaamheid opgesteld.

Energieneutrale stad

Een directe aanleiding om aan de slag te gaan met duurzaamheidsbeleid is de expliciete ambitie geformuleerd in het raadsprogramma 2014-2018. Hierin staat dat Lelystad in 2025 een energieneutrale stad wil zijn.

Focus, versnelling en verankering

In de kadernota staan de kaders voor de invulling van het duurzaamheidsbeleid. In het uitvoeringsplan worden deze kaders verder uitgewerkt in concrete projecten. Het uitvoeringsplan geldt voor de jaren 2017 t/m 2020. De gemeente streeft ernaar dat Lelystad ook in de toekomst een groene, vitale gemeente is waar het aantrekkelijk wonen, werken en verblijven is. Het duurzaamheidsbeleid moet zorgen voor focus, versnelling en verankering.

Speerpunten

Het duurzaamheidsbeleid van Lelystad focust op zes speerpunten:

  1. Energie; meer energiebesparing en meer duurzame energie;
  2. Afval en Circulaire economie; meer scheiden, minder restafval en van afval naar grondstof;
  3. Voedsel; meer consumptie van gezonde lokale producten en minder voedsel weggooien;
  4. Fysieke leefomgeving; duurzame gebiedsontwikkeling, milieuvriendelijk beheer in een groene, biodiverse stad;
  5. Mobiliteit: minder en schonere mobiliteit;
  6. Onderwijs en Ondernemen; versterken van de (duurzame) basis in het onderwijs, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij duurzame innovatie en meer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naast deze zes speerpunten voor de stad neemt de gemeente ook haar eigen handelen onder de loep. De gemeente zet in op: kennisontwikkeling over duurzaamheid in de organisatie, duurzame inkoop, duurzame bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed.

Een duurzaamheidsagenda van en voor de stad

Tijdens de totstandkoming van de kadernota en het uitvoeringsplan is gebleken dat duurzaamheid in Lelystad leeft. De kadernota en het uitvoeringsplan zijn dan ook ontwikkeld dankzij de inzet en bijdragen van veel inwoners, organisaties en bedrijven in de stad. Het is een aanzet om duurzaamheid in Lelystad gezamenlijk te organiseren en te verankeren, zodat uitwerking en uitvoering samen met partners opgepakt kan worden. Duurzaamheid is namelijk niet van de gemeente alleen, maar van de hele stad.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...