Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Commissieleden

Laatst gewijzigd: 5-12-2019

Op dit moment hebben onderstaande personen zitting in de welstandscommissie:

  • de Waal, voorzitter
  • L. Vos, plv. voorzitter
  • ing. J.S. Rühl, secretaris
  • R. Bosch, plv. secretaris
  • T. Stahlie – Biersteker, plv. secretaris
  • B.C.H. ten Bokum, lid, deskundige stedenbouw
  • J. Korpershoek, lid, deskundige architectuur
  • Jellema van der Meij r.a., lid, deskundige architectuur
  • E. Egert, lid, deskundige architectuur

Vooroverleg

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat welstand via telefoonnummer 14 0320 keuze 2 en eventueel een afspraak maken voor een vooroverleg met de welstandsadviseur.

Commissievergaderingen

De welstandscommissie vergadert nog beperkt. De vergadercyclus van de welstandscommissie is elke 2 weken op donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in het stadhuis van Lelystad of op een nader te bepalen locatie. Deze vergaderingen zijn openbaar.