Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Invasieve exoten in Lelystad

Invasieve exoten zijn plant- en diersoorten die door menselijk handelen in Nederland terecht zijn gekomen en daar inheemse soorten verdringen of schadelijk zijn. De Europese unie heeft een lijst gepubliceerd met invasieve exoten die beheerst of bestreden moeten worden. Hiervoor moeten de lidstaten een plan van aanpak opstellen. In Lelystad komen ook invasieve exoten voor. De gemeente moet alle invasieve soorten beheersen die op terrein van de gemeente groeien. Soorten die we in Lelystad tegenkomen, zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en soms de reuzenbalsemien. Alleen de reuzenberenklauw hoeft wettelijk bestreden te worden.

Inventariseren

In 2018 heeft de gemeente Lelystad samen met de inwoners groeiplaatsen van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop in beeld gebracht. Dit heeft veel meldingen en een goed overzicht van de verspreiding in Lelystad opgeleverd. De gegevens zijn gebruikt als uitgangspunt voor het plan van aanpak voor de bestrijding. Belangrijk is wel de verspreiding te blijven melden via de website lelystad.waarneming.nl . Hier is ook meer informatie te vinden over het herkennen van de verschillenden soorten.

Aanpak in Lelystad

In maart 2019 heeft het college van B&W het plan van aanpak invasieve exoten vastgesteld. Wat gaat de gemeente de komende jaren doen aan het bestrijden/beheersen van de invasieve exoten?

 • In alle groenonderhoud bestekken is opgenomen dat bloeischermen van de reuzenberenklauw voor de bloei verwijderd en afgevoerd moeten worden. Dit voorkomt nieuwe aanwas.
 • In bestekken wordt een maaiverbod opgenomen van locaties met Japanse Duizendknoop.
 • In bestekken met grondwerk wordt opgenomen dat Japanse Duizendknoop niet in aangevoerde grond aanwezig mag zijn. Er wordt een boeteclausule bij opgenomen.
 • Bij groot onderhoud worden groeiplaatsen van de Japanse Duizendknoop behandeld als zijnde een bodemverontreiniging.
 • In alle bestekken wordt opgenomen dat de soorten Reuzenbalsemien en Ambrosia direct bij het onderhoud uitgetrokken moeten worden en deze handeling gemeld wordt als ‘bestrijding’.
 • De groenaannemers worden verplicht om gevonden (nieuwe) groeiplaatsen van invasieve exoten te melden.
 • Kleine groepen berenklauwen worden beheerst door ze te maaien na de langste dag.
 • Grote groepen berenklauwen worden beheerst door de randen na de langste dag te maaien.
 • Lopende bestrijdingsproeven met heet water worden in 2019 voortgezet en eind 2019 geëvalueerd op kosten in relatie tot doelmatigheid.
 • Waar mogelijk, bijvoorbeeld na boom- of boskap, vindt een grondbewerking plaats om de zaadbank van de reuzenberenklauw te vernietigen.
 • Bij alle vormen van bestrijding wordt dit op het moment van bestrijden gemeld via de pagina waarnemingen, zodat via deze site geselecteerd kan worden op plekken waar bestreden is.

Wat kunt u zelf doen?

Mocht u een reuzenberenklauw in uw tuin of openbare ruimte zien, dan kunt u het beste de plant met wortel uitgraven in het voorjaar, voordat er grote bladeren gevormd zijn. Trek goede handschoenen aan en steek eventuele uitlopers van wortelresten regelmatig af. Hierdoor raakt de plant uitgeput. Zaailingen kunt u makkelijk wegschoffelen. De Japanse duizendknoop is lastig uit de tuin te krijgen. De beste methode is om de plant met het bovenste wortelpakket (de bovenste 20 centimeter) af te graven. Gooi geen wortel of groene delen van de plant op een composthoop, maar voer ze af via het restafval. Na het afgraven dient u heel regelmatig nieuwe uitlopers te verwijderen. Hierdoor raken de dieper gelegen wortels uitgeput. Het duurt enige tijd voordat de plant definitief uitgeroeid is.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...