Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kortdurend verblijf

Laatst gewijzigd: 22-4-2022

Er zijn veel manieren om de huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door een vrijwilliger in te schakelen om een paar uur de zorg voor de naaste over te nemen. Ook dagbesteding kan als de mantelzorger ontlasten. Soms is dat niet voldoende om de zorg langdurig vol te kunnen houden. Kortdurend verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week, voor inwoners met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, ter ontlasting van de mantelzorger.

Vergoeding

De hoogte van het PGB voor kortdurend verblijf bedraagt maximaal € 45,00 per etmaal, dit is inclusief overnachting en vervoer en exclusief individuele ondersteuning of dagbesteding. Dit tarief geldt eveneens indien u deze voorziening in natura wenst te ontvangen.

Voorwaarden

Er is een maximum van 3 etmalen per week. In de instelling wordt de dagelijkse zorg overgenomen. Daarbij kan logeeropvang vanaf 2015 alleen ingekocht worden bij een toegelaten instelling. Een toegelaten instelling is een zorgaanbieder met een Wtzi-toelating (Wet toegelaten zorginstellingen).

U bent zelf verantwoordelijk voor vervoer van - en naar de instelling voor kortdurend verblijf. Wanneer u beperkingen heeft op het gebied van vervoer zal u doorgaans ook gebruik maken van collectieve vervoersvoorzieningen waarmee u naar de instelling kunt komen.

Indien u tijdens het kortdurend verblijf ook dagbesteding krijgt, is deze gemaximeerd tot 2 dagdelen per etmaal, waarbij ondersteuning thuis is uitgesloten.

In de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2020 en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Lelystad 2020 staan de precieze voorwaarden vermeld.

Actuele tarieven maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning vindt u in deze tarievenlijst 2022.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...