Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Persoonsgebonden budget (pgb)

Laatst gewijzigd: 19-2-2020

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf uw zorg regelen, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dagbesteding, ondersteuning thuis of kortdurend verblijf.

Werkwijze pgb's

Vanaf 1 januari 2015 is wel de werkwijze rond pgb's veranderd. Vanaf nu beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw pgb. Als u een pgb ontvangt, krijgt u geen geld meer op uw bankrekening, maar een budget bij de SVB. De rekeningen van de zorgleverancier gaan, na uw goedkeuring, naar de SVB die ze voor u betaalt.

Wmo

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het pgb voor de Wmo:

  1. Wat komt er kijken bij de inzet van een pgb?
  2. Ondersteuning thuis
  3. Huishouden doen
  4. Dagbesteding
  5. Kortdurend verblijf
  6. Woningaanpassing, verhuiskosten en hulpmiddelen 
  7. Woonvoorziening
  8. Vervoer
  9. Rolstoel

Rechtstreeks naar:

Jeugd

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het pgb voor jeugdhulp. Als u een pgb wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met het Jeugd- en Gezinsteam. Er zal eerst een gesprek met u plaatsvinden over de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Daarna wordt besproken of de inzet van pgb daarvoor passend is.