Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met de komst van deze wet is er een gemeentelijk meldpunt voor de Wvggz. Maakt u zich zorgen over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden bij het meldpunt.

Over de Wvggz

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft de gemelde persoon meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg. Maar ook voor de familie en naasten van deze persoon. Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de gemelde persoon de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Wanneer meld ik iemand aan?

U kunt iemand aanmelden volgens de wet als deze persoon:

  1. Dringend psychische hulp nodig heeft
  2. Een gevaar vormt voor zichzelf en/of anderen
  3. Zich vrijwillig niet wil laten helpen

Let op: is er sprake van een acute crisis? Dan belt u 112.

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Zij zien het als er gevaar dreigt omdat iemand dringend psychische hulp nodig heeft. Als deze persoon geen hulp wil, dan is het belangrijk om dit te melden. Als na onderzoek blijkt dat iemand hulp nodig heeft, krijgt iemand in het uiterste geval verplichte hulp opgelegd. Dit is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Wat gebeurt er met uw melding?

Als de melding aan de drie criteria voor de Wvggz voldoet, is er een verkennend onderzoek. Een deskundige onderzoekt dan uitvoerig of alle criteria voor verplichte zorg aan de orde zijn. Alleen als het niet anders kan, vragen we verplichte zorg aan. De deskundige vraagt dan aan de officier van justitie om een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat iemand altijd wordt opgenomen. Het kan ook zijn dat iemand zorg thuis krijgt.

Krijgt u als melder informatie over het verloop van uw melding?

Bent u als melder een naast familielid of nauw verbonden met de persoon waarover de melding gaat? Dan krijgt u binnen 14 dagen te horen wat er met uw melding gebeurt. Als u het hier niet mee eens bent, heeft u het wettelijke recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Van deze mogelijkheid wordt u op de hoogte gesteld na afloop van het verkennend onderzoek. Bent u geen naasten van de betrokkene? Dan kan de gemeente u niet over de uitkomst informeren (dit in verband met de privacywetgeving).

Hoe kan ik een melding doen?

Het doen van een melding in het kader van de Wet verplichte ggz kan door het aanmeldformulier​ in te vullen en te mailen naar: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl. U kunt een melding ook anoniem doen. Dit betekent dat anderen niet geïnformeerd worden over wie de melding heeft gedaan. Meer informatie leest u op de pagina van Wet verplicht GGZ.

We gaan ervan uit dat u vanuit oprechte zorg over iemand een melding doet. Iemand onterecht aanmelden kan namelijk strafbaar zijn.

Wilt u meer weten over de Wvggz?

Op de website www.dwangindezorg.nl/wvggz staat de meest recente informatie vinden over de WvGGZ.

Heeft u vragen?

Neem dan telefonisch contact op met het Regionaal Meldpunt OGGz via: 088-0029915.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...