Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kansen en uitdagingen in het Stadshart van Lelystad

Na vele jaren van samenwerking om het Stadshart van Lelystad te verbeteren, laat onderzoek van de rekenkamer Lelystad zien dat er nog steeds uitdagingen zijn. De rekenkamer wilde met het onderzoek inzicht geven in hoe de gemeenteraad effectief invloed kan hebben op het Stadshart en welke concrete stappen de raad kan zetten voor de komende tijd. Het onderzoek wijst uit dat het belangrijk blijft om het Stadshart compacter, levendiger en groener te maken. Ondanks verbeteringen rond het Theaterkwartier en de Promesse, is verdere verbetering nodig. Samenwerking tussen de gemeente en partners uit de private en maatschappelijke sector is essentieel voor het verder versterken van het Stadshart. Hoewel de raad betrokken is, lijkt zijn rol meer gericht te zijn op het plannen en maken van regels, dan op daadwerkelijk sturen en controleren. Er ontbreekt bovendien een planmatige aanpak voor de gewenste transformatie van het Stadshart.

Hoe staat het Lelystadse Stadshart er nu voor?

Het Stadshart van Lelystad verandert om beter aan te sluiten bij wat de inwoners en bezoekers willen. Winkels worden minder belangrijk, terwijl cultuur en wonen mede dankzij het beleid van de gemeente Lelystad juist belangrijker worden. Het Stadshart wordt meer dan alleen een plek om te winkelen; het wordt een veelzijdige plek om te zijn. Er zijn positieve veranderingen, zoals het toevoegen van stedelijke functies, investeringen in het Agoratheater, een nieuwe bioscoop en het verplaatsen van poppodium Corneel. Er zijn ook plannen om meer woningen in het Stadshart te realiseren, waardoor het Stadshart levendiger zou moeten worden. Maar er zijn ook nog steeds flinke uitdagingen zoals onvoldoende aanbod van horeca en problemen met het aantrekken van bezoekers. Door online winkelen neemt de druk op fysieke winkels toe, vooral in het segment mode en schoenen. Ondanks dat er inmiddels minder winkelruimte beschikbaar is, blijft leegstand in het Stadshart van Lelystad een probleem. Mensen blijven niet lang in het Stadshart en hebben onvoldoende redenen om het Stadshart te bezoeken. Het Stadshart van Lelystad heeft interne concurrentie van sterke wijk- en buurtwinkelcentra en het vroegere 'stadshart' Lelycentre. Externe concurrentie komt van steden zoals Zwolle en Harderwijk, die niet alleen op winkelgebied maar ook op cultuur en horeca concurreren. Desondanks blijft het Stadshart belangrijk voor werkgelegenheid in Lelystad, met ongeveer 1.300 banen in detailhandel, horeca en cultuur.

Evolutie van gemeentelijk beleid voor Stadshart Lelystad

Het rapport-Tankink van 2015 markeert een verschuiving van groeigericht denken naar consolidatie of krimp in de detailhandel en meer aandacht voor sectoren zoals cultuur, horeca, evenementen, wonen en vergroening. Sinds 2015 heeft het Stadshart van Lelystad een nieuwe visie genaamd 'Lelystad: op weg naar een levendig Stadshart'. Deze visie richt zich op het creëren van een levendige sfeer, het versterken van wonen in het Stadshart en het compacter maken van het winkelgebied.
De gemeenteraad blijft betrokken bij het beleid voor het Lelystadse Stadshart via het stellen van kaders en aandacht voor bredere aspecten van de binnenstad. Praktische voorbeelden hiervan zijn te vinden in de herziening van het Masterplan en voorstellen van de raad over parkeren, fietsen en vergroening. Aan de hand van het raadsakkoord 2022-2026 wil de raad van Lelystad het Stadshart aantrekkelijker maken, waarbij uitdagingen liggen in het koppelen van het Stadshart aan de profilering als hoofdstad van de nieuwe natuur en het aantrekken van bezoekers aan het Stadshart.

Aanbevelingen versterking van het Stadshart in Lelystad

De rekenkamer Lelystad adviseert het gemeentebestuur van Lelystad om samen met private partners de doelgroep en redenen voor het bezoeken van het Stadshart te definiëren. Verder wordt aangeraden een concreet plan op te stellen voor gebieden met een onzekere toekomst, zoals het Stadhuisplein en de oostzijde van het Stadshart. Ook wordt het gemeentebestuur aangemoedigd om concrete doelen en 'doorbraakprojecten' te formuleren en de samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren te bevorderen. De rekenkamer Lelystad beveelt de raad aan om specifieke doelen en meetpunten vast te stellen voor de ontwikkeling van het Stadshart en deze regelmatig te controleren. Ten slotte wijst de rekenkamer erop dat meer in detail uitgewerkte kaders en het presenteren van beleidsalternatieven de controlerende- en kaderstellende rol van de Lelystadse raad kunnen versterken.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...