Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stadshart Lelystad

De meeste Lelystadse politieke partijen hebben in hun campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2016 en 2022 aandacht gehad voor het verbeteren van het stadshart van Lelystad. Er zijn eigenlijk al heel lang problemen met het Lelystadse stadshart: diverse betrokken partijen ervaren al meer dan 25 jaar uiteenlopende voetangels en klemmen. En ook meer dan 25 jaar werken gemeentebestuur, ambtelijke organisatie, inwoners, ondernemers, eigenaren van panden in het centrum en externe adviseurs volop aan oplossingen. Maar als we de signalen uit de samenleving als maatstaf nemen, hebben deze inspanningen, expertise, plannen, adviezen en goede bedoelingen tot heden onvoldoende tot blijvende resultaten en effecten in het stadshart geleid. Hoe kan dat?

Het opnieuw ontwikkelen en inrichten van het stadshart is een project met een lange tijdshorizon. Door het verstrijken van de tijd kan het voorkomen, dat het gemeentebestuur weliswaar precies datgene realiseert wat oorspronkelijk is afgesproken, maar dat het eindresultaat onverhoopt toch niet voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Het is dus ook de vraag hoe voorkomen kan worden dat een dergelijk langlopend project achteraf – eigenlijk ten onrechte - wordt beoordeeld aan nieuwe maatstaven die oorspronkelijk niet aan de orde waren. 

Doel van het onderzoek naar het Lelystadse stadshart

Doel van dit rekenkameronderzoek is te achterhalen op welke manier de raad – binnen de huidige context, ontwikkelingen en trends - optimaal richting kan geven aan de ontwikkelingen op het gebied van het Lelystadse stadshart en hiervoor in positie kan worden gebracht. Hoofdvraag in dit onderzoek is: ‘Welke mogelijkheden heeft de raad om het beleid voor het stadshart te beïnvloeden en welk concreet handelingsperspectief heeft de raad voor de nabije toekomst v.w.b. het stadshart gezien de wijze waarop het ‘voorgaande beleid’ en de daarmee verband houdende processen in het verleden zijn vormgegeven?’

Wat is de planning?

Het Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) voert dit onderzoek voor de rekenkamer Lelystad uit. De rekenkamer hoopt dit onderzoek voor het einde van 2023 te kunnen afronden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...