Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Planning: welke onderzoeken gaat de rekenkamer doen?

Laatst gewijzigd: 22-10-2019

Hoe kiest de rekenkamer onderwerpen voor onderzoek?

De rekenkamer bepaalt zelf wat zij onderzoekt, hoe ze dat doet en wanneer ze dat doet. De rekenkamer kan kiezen uit een groot aantal onderwerpen. Een gekozen onderwerp voldoet aan één of enkele van de volgende normen:

  • Het is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid.
  • Het is van groot belang voor de Lelystadse samenleving.
  • Er is veel geld mee gemoeid.
  • De Lelystadse inwoners hebben er belangstelling voor.
  • Er zijn risico's mee gemoeid. 
  • Het is van belang dat juist de rekenkamer het onderzoek uitvoert. Bijvoorbeeld vanwege gewenste onafhankelijkheid,  verwacht leereffect en / of signaalwerking.

Wat onderzoekt de rekenkamer?

De rekenkamer kiest telkens weer voor andere onderdelen van het bestuur van de gemeente voor onderzoek. De rekenkamer kan onderzoek doen naar het beheer door de gemeente (bedrijfsvoerings- en doelmatigheidsonderzoek). Maar meestal doet de rekenkamer onderzoek naar resultaten van beleid (doeltreffendheidsonderzoek en beleidsevaluatie).

Hoe legt de rekenkamer vast wat ze onderzoekt?

De rekenkamer stelt aan het eind van ieder jaar het onderzoeksprogramma voor het volgende jaar vast.