Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Inkoop en subsidiering in het sociaal domein: ‘De praktijk zal het leren’.

Efficiënt en effectief inkopen en subsidiëren was altijd al belangrijk voor gemeenten. Met de veranderingen in het sociale domein nam het belang van uitbesteden toe. Het is hierbij de vraag welke invloed de gemeenteraad heeft op de borging van (maatschappelijke en sociale) doelstellingen en kwaliteit bij inkoop en subsidiëring door de gemeente.

De rekenkamer Lelystad heeft onderzoek hiernaar gedaan. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 2015 en het bijbehorende rapport is gepubliceerd op 8 september 2016.

Kaders voor inkoop- en aanbesteding en subsidieverstrekking procedureel op orde

Uit dit beknopte casusonderzoek naar drie inkoop- en subsidiedossiers in het sociale domein  blijkt volgens de rekenkamer, dat het sociale domein volop in ontwikkeling is in gemeente Lelystad. De kaders die de raad heeft gesteld voor inkoop- en aanbesteding en voor subsidieverstrekking zijn procedureel op orde.

Raad heeft tot nu toe minder scherpte kunnen aanbrengen in zijn inhoudelijke beleidsambities

In 2014 heeft de raad onder tijdsdruk de kaders gesteld voor de drie decentralisaties. De raad heeft daarbij zorgcontinuïteit voorop gesteld en tot nu toe minder scherpte kunnen aanbrengen in zijn inhoudelijke beleidsambities. Mede vanwege de beperkte kwalitatieve kaderstelling, heeft de raad op dit moment ook onvoldoende handvatten voor een goede controle en beoordeling van effecten, realisatie en resultaten van beleid achteraf.

Advies rekenkamer: in consolidatiefase verder met inhoudelijke ambities

Nu de start- en aanloopperiode in het sociale domein zo langzamerhand voorbij zijn, zou een periode van consolidatie moeten volgen. De afspraken tussen raad en college zouden - volgens de rekenkamer Lelystad - in deze de consolidatiefase vooral moeten gaan over inhoudelijke ambities, maatschappelijke en sociale doelstellingen. Het gaat dan met name om hoe beleidsresultaten en -effecten moeten worden gemeten en hoe zorgaanbieders hier verantwoording over moeten afleggen.

Inmiddels is er meer informatie beschikbaar gekomen over onder meer cliënttevredenheid, financiële resultaten en verantwoording over geleverde prestaties in het sociale domein. Aan de hand hiervan kunnen raad en college het gesprek aangaan over een mogelijk scherpere invulling in de toekomst van de kaderstellende en controlerende rol door de raad in het sociale domein. Maar bijvoorbeeld ook over hoe de eerste resultaten van de transitie zich in de praktijk verhouden tot verwachte beleidsresultaten en -effecten, over het controleren van de beleidseffectiviteit en over het beheersen van eventuele risico’s. De rekenkamer geeft de Lelystadse gemeenteraad negen aanbevelingen.

Lees meer over dit onderzoek in onderstaande rapporten.

 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...