Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Raadsvoorstellen: 'U kan me nog meer vertellen'

Het is maatschappelijk en politiek heel belangrijk, dat de raad goed afgewogen besluiten neemt. Daarvoor heeft de raad goede raadsvoorstellen nodig. Het college heeft de plicht voor goede raadsvoorstellen te zorgen. De raad mag ook zelf raadsvoorstellen maken. Juist omdat raadsvoorstellen zo belangrijk zijn voor een goede besluitvorming, heeft de rekenkamer Lelystad heeft in 2011 / 2012 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van raadsvoorstellen in de gemeente Lelystad.

Wat is de conclusie van het onderzoek?

De kwaliteit van raadsvoorstellen is op dit moment te wisselend. Raadsleden kunnen op basis van alleen de raadsvoorstellen vaak onvoldoende hun kaderstellende en controlerende rol invullen. De raadsvoorstellen bieden meestal onvoldoende handvatten om politiek mee te bedrijven. De rekenkamer doet vier aanbevelingen ter verbetering.

Wat gaat goed?

De organisatie heeft veel maatregelen genomen om te kunnen zorgen voor een goede kwaliteit van raadsvoorstellen. De gemeente heeft een kwalitatief goed format voor raadsvoorstellen. Bij dit format worden goede helpteksten gebruikt. De organisatie biedt instructies op het gebied van het schrijven van raadsvoorstellen aan de medewerkers aan. Ook besteedt de organisatie in opleidingen voor medewerkers aandacht aan de rol van de raad.  De spreiding van raadsvoorstellen is evenwichtig. De organisatie maakt ook een duidelijke procesbeschrijving van de (digitale) besluitvormingsprocedure. Tijdens dit onderzoek is duidelijk gebleken, dat de kwaliteit van raadsvoorstellen in de belangstelling staat in de gemeente.

Wat kan beter?

Hoewel de gemeente Lelystad goede hulpmiddelen heeft, leidt dit niet altijd tot een goed raadsvoorstel. Zowel raad, college als medewerkers lijken moeite te hebben met een goede verdeling van rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Omdat er zoveel verschillende betrokkenen zijn en het proces vrij veel details kent, blijkt het in de praktijk vaak lastig te sturen op de kwaliteit. Het lijkt de organisatie ook te ontbreken aan voldoende toezicht en begeleiding. Zo wordt bijvoorbeeld het format voor raadsvoorstellen regelmatig niet volledig ingevuld.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...