Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Risicobeheersing grote projecten

Laatst gewijzigd: 13-5-2014

De rekenkamer Lelystad heeft in 2010 het systeem van risicobeheersing bij grote projecten van de gemeente Lelystad onderzocht. Lelystad kent nogal wat grote projecten: denk hierbij aan de ontwikkeling van het stadshart, de ontwikkeling van Batavia-haven, de aanleg van nieuwe wijken, de bouw van een nieuw theater of een nieuw zwembad en de renovatie van het stadhuis.

Risico’s onvermijdelijk

Het uitvoeren van grote, complexe projecten gaat gepaard met het nemen van risico’s. Dit is onvermijdelijk. Juist om te voorkomen dat zich incidenten voordoen zoals bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, is het wenselijk om de risicobeheersing van dergelijke projecten optimaal vorm te geven. Risicomanagement van complexe projecten is een uitdaging voor veel gemeenten in Nederland. Het beheersingssysteem voor risico’s waarmee de rekenkamer naar risicobeheersing bij complexe projecten in de gemeente Lelystad heeft gekeken, is speciaal ontwikkeld voor dit onderzoek. Daarom mag niet verondersteld worden, dat de gemeente Lelystad al volgens dit instrument zou kunnen werken. Wel levert het onderzoek lessen voor de toekomst op.

Risicomanagement wordt belangrijk gevonden, maar borging ontbreekt

De rekenkamer concludeert naar aanleiding van dit onderzoek dat de gemeente Lelystad zich bewust is van het belang van risicomanagement. Toch ontbreekt een consistente en gestandaardiseerde vorm van risicomanagement bij de uitvoering van grote projecten. De risicobeheersing van grondexploitatieprojecten wordt overigens wel op een systematische wijze benaderd. De kanttekeningen van de rekenkamer gaan over de twintig procent van de projecten die niet zijn gerelateerd aan de grondexploitatie.