Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Evaluatie Rekenkamer

In 2009 heeft de Rekenkamer Lelystad zichzelf geëvalueerd. De kernvraag was: “Hoe heeft de Rekenkamer de afgelopen jaren invulling gegeven aan haar taak?”

Uitvoering en publicatie

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door Piet van Dijk (voorzitter Rekenkamer Oost-Nederland). Het evaluatierapport is geschreven door de Rekenkamer Lelystad. Het rapport van de evaluatie is op 31 mei 2010, tegelijk met het rapport doorwerking, gepubliceerd.

Conclusies en actiepunten

  • De evaluatie heeft een aantal actiepunten opgeleverd. Deze zijn:
  • De Rekenkamer zal aandacht moeten besteden aan de leesbaarheid en begrijpbaarheid van rekenkamerrapporten.
  • De communicatie- en informatievoorziening van de Rekenkamer is voor verbetering vatbaar.
  • De Rekenkamer moet aandacht besteden aan de presentatie van rekenkamerrapporten op het Opinieplein.
  • Conclusies en aanbevelingen in rekenkamerrapporten moeten concreter en compacter worden geformuleerd.
  • Er zal nadrukkelijker in het onderzoeksprogramma rekening moeten worden gehouden met timing en actualiteit van rekenkameronderzoek.
  • De Rekenkamer moeten proberen de nadelen van het laten uitvoeren van rekenkameronderzoek door externen zoveel mogelijk te compenseren.
  • In het jaarverslag van de Rekenkamer moet een reflectie op de conclusies en aanbevelingen uit de in het rapportagejaar opgeleverde rekenkameronderzoeken worden opgenomen.
  • De Rekenkamer moet in ieder geval – zoals is afgesproken met de Commissie van de Rekening – twee grote onderzoeken en een klein onderzoek per jaar uitvoeren.
  • De doorwerking van rekenkameronderzoek moet structureel worden gecontroleerd.

Doorwerking

In aansluiting op deze evaluatie heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van haar rekenkameronderzoeken. Dit onderzoek heeft eind 2009 / begin 2010 voor het eerst plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat een dergelijk onderzoek om de vier jaar wordt uitgevoerd.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...