Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Evaluatie Rekenkamer

Laatst gewijzigd: 12-5-2014

In 2009 heeft de Rekenkamer Lelystad zichzelf geëvalueerd. De kernvraag was: “Hoe heeft de Rekenkamer de afgelopen jaren invulling gegeven aan haar taak?”

Uitvoering en publicatie

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door Piet van Dijk (voorzitter Rekenkamer Oost-Nederland). Het evaluatierapport is geschreven door de Rekenkamer Lelystad. Het rapport van de evaluatie is op 31 mei 2010, tegelijk met het rapport doorwerking, gepubliceerd.

Conclusies en actiepunten

  • De evaluatie heeft een aantal actiepunten opgeleverd. Deze zijn:
  • De Rekenkamer zal aandacht moeten besteden aan de leesbaarheid en begrijpbaarheid van rekenkamerrapporten.
  • De communicatie- en informatievoorziening van de Rekenkamer is voor verbetering vatbaar.
  • De Rekenkamer moet aandacht besteden aan de presentatie van rekenkamerrapporten op het Opinieplein.
  • Conclusies en aanbevelingen in rekenkamerrapporten moeten concreter en compacter worden geformuleerd.
  • Er zal nadrukkelijker in het onderzoeksprogramma rekening moeten worden gehouden met timing en actualiteit van rekenkameronderzoek.
  • De Rekenkamer moeten proberen de nadelen van het laten uitvoeren van rekenkameronderzoek door externen zoveel mogelijk te compenseren.
  • In het jaarverslag van de Rekenkamer moet een reflectie op de conclusies en aanbevelingen uit de in het rapportagejaar opgeleverde rekenkameronderzoeken worden opgenomen.
  • De Rekenkamer moet in ieder geval – zoals is afgesproken met de Commissie van de Rekening – twee grote onderzoeken en een klein onderzoek per jaar uitvoeren.
  • De doorwerking van rekenkameronderzoek moet structureel worden gecontroleerd.

Doorwerking

In aansluiting op deze evaluatie heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van haar rekenkameronderzoeken. Dit onderzoek heeft eind 2009 / begin 2010 voor het eerst plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat een dergelijk onderzoek om de vier jaar wordt uitgevoerd.