Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jongerenwerk

De Rekenkamer Lelystad heeft in 2009 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de randvoorwaarden voor jongerenwerk in de gemeente Lelystad. Het rekenkamerrapport is 22 december 2009 gepubliceerd.

Effectief jongerenwerk

Jongerenwerk is een dynamisch en relatief ingewikkeld onderdeel van het jeugdbeleid van de gemeente Lelystad. Interesses van jongeren veranderen snel en er zijn grote verschillen in ontwikkeling tussen de verschillende groepen jongeren. Jongerenwerk dient bovendien zeer uiteenlopende doelen en raakt aan andere gemeentelijke beleidsvelden zoals onderwijs, sport en recreatie, wijkgericht werken en integrale veiligheid.

Taakverdeling en coördinatie

Voor de uitvoering van jongerenwerk is de gemeente ook afhankelijk veel andere organisaties, zoals bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, scholen, sportverenigingen, politie en de Provincie. Goede afstemming en adequate regie door de gemeente moeten er dus toe leiden, dat de doelen van het jongerenwerk worden gerealiseerd.

Sturingsvoorwaarden

Bij dit rekenkameronderzoek is daarom uitgegaan van drie noodzakelijke sturingsvoorwaarden voor effectief gemeentelijk jongerenwerk: maatwerk, integrale aanpak en slagvaardigheid.

Conclusies

Het rekenkameronderzoek naar jongerenwerk heeft in totaal tien conclusies opgeleverd. De belangrijkste conclusies ten aanzien van de drie sturingsvoorwaarden zijn:

  • Maatwerk: het jongerenwerk kan beter meetbaar worden gemaakt. Zo wordt de sturing op effectiviteit verbeterd. Ook de participatie van jongeren bij het jongerenwerk kan worden verbeterd.
  • Integrale aanpak: er is een stapeling van overlegvormen, die zeker stroomlijning behoeft.
  • Slagvaardigheid: de positie van de ambulant jongerenwerker is te kwetsbaar. Dit komt onder meer door personeelsverloop onder jongerenwerkers met daarbij de gemeentelijke beleidsfocus op de jongerenlokalen. De continuïteit van het ambulante jongerenwerk kan hierdoor niet altijd gewaarborgd worden.

De conclusies hebben geleid tot zeven aanbevelingen ter verbetering van de randvoorwaarden voor effectief jongerenwerk.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...