Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

B(rand) A(sbest) L(egionella)

Laatst gewijzigd: 13-5-2014

De Rekenkamer Lelystad heeft in de periode van 2006 tot en met 2008 onderzoek gedaan naar het programma BAL. Het rekenkamerrapport is gepubliceerd in februari 2009. Het programma BAL is in 2001-2002 voorbereid en opgezet door de gemeente Lelystad als reactie op de cafébrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede, de legionellabesmetting in Bovenkarspel en de asbestproblematiek in de eigen gemeente.

De raad van Lelystad heeft in 2003 het Masterplan BAL vastgesteld. Dit masterplan bevatte een programma van maatregelen waarmee de gemeentelijke gebouwen in de periode 2003 - 2005 duurzaam veilig moesten worden ten aanzien van brandveiligheid, asbestverwijdering en legionellabestrijding. De Lelystadse Rekenkamer heeft de uitvoering van het masterplan onderzocht op doeltreffendheid en doelmatigheid. Tevens is gekeken naar de kwaliteit van de sturing en verantwoording en de daarbij behorende informatievoorziening. Het onderzoek heeft een aantal conclusies opgeleverd.  Deze conclusies hebben geleid tot een tiental aanbevelingen voor de raad ten aanzien van de kaderstellende rol van de raad, de controlerende rol van de raad en de brandveiligheid van de gemeentelijke gebouwen.