Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Financiële instrumentarium raad

Laatst gewijzigd: 13-5-2014

De Rekenkamer Lelystad is in 2007 gestart met haar onderzoek naar de kwaliteit van het financiële instrumentarium van de gemeente Lelystad. Dit onderzoek liep door in 2008 en is gepubliceerd in oktober 2008.

Het financiële instrumentarium is de ruggengraat van het budgetrecht van de raad. Het rekenkameronderzoek heeft geresulteerd in een achttal conclusies, die weer hebben geleid tot zeven aanbevelingen om te komen tot een betere invulling van het budgetrecht van de raad. De aanbevelingen richten zich zowel op de inhoud van de programmabegroting en de jaarstukken, als op de procesmatige kant hiervan.