Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aanbesteding en beheer Stadsdienst OV Lelystad

Laatst gewijzigd: 13-5-2014

De Rekenkamer Lelystad heeft in 2007 en 2008 onderzoek gedaan naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het proces van aanbesteding en beheer van de concessie voor het stadsvervoer in Lelystad.

Het rekenkamerrapport is gepubliceerd in juli 2008. Het doel van het onderzoek was het verwerven van inzicht in het gevoerde bestuur in de periode 2002 - 2007 met betrekking tot het stadsvervoer in Lelystad, om hieruit lering te trekken en aanbevelingen te doen voor verbetering van het gevoerde bestuur. Het uitgevoerde onderzoek heeft dertien conclusies opgeleverd ten aanzien van de bereikte resultaten, de betrokkenheid en de rol van de raad, alsmede de uitvoering door de gemeente Lelystad. De conclusies hebben vervolgens geleid tot vijftien aanbevelingen.