Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wijkgericht werken

Laatst gewijzigd: 13-5-2014

De Rekenkamer Lelystad heeft in de periode van 2006 en 2007 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het wijkgericht werken in de gemeente Lelystad. Het onderzoeksrapport is gepubliceerd in augustus 2007.

Het wijkgericht Werken is door de gemeente ingevoerd om de leefbaarheid in de wijken te vergroten en de dienstverlening aan de bewoners te verbeteren. De Rekenkamer heeft het onderzoek vooral gericht op de doeltreffendheid van het beleid. Het onderzoek heeft geresulteerd in zes conclusies, die weer hebben geleid tot acht aanbevelingen. De aanbevelingen richten zich zowel op de inhoud van het wijkgericht werken, als op de bestuurlijke, procesmatige en organisatorische kant hiervan.