Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

‘Openbare ruimte, eigen beheer?’

Onderhoud en beheer van de openbare ruimte is een belangrijke kerntaak van de gemeente Lelystad. Er gaat ook veel geld in om. Lelystad heeft veel openbare ruimte. De grondleggers van Lelystad hebben in het verleden bewust gekozen voor zoveel openbare ruimte in de stad. De manier waarop de gemeente Lelystad het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uitvoert, is belangrijk voor alle inwoners van de stad. Inwoners hebben direct profijt van een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. Ook wordt de bijdrage van inwoners aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de nabije toekomst steeds belangrijker. De rekenkamer Lelystad heeft daarom in 2013 / 2014 onderzoek uitgevoerd naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Lelystad en de bijdrage van de Lelystadse inwoners daarbij.

Conclusies uit dit rekenkameronderzoek

De overkoepelende conclusie van de rekenkamer is, dat het Lelystadse beleid voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte in grote lijnen doeltreffend is. Uitzonderingen hierop zijn het Stadshart en het openbaar groen, waar de gewenste kwaliteitsniveaus niet worden gerealiseerd. Er zijn grote verschillen tussen de Lelystadse wijken onderling in technische staat van onderhoud en belevingswaarde. De rekenkamer verwacht bovendien, dat de raad door afnemende begrotingsruimte in de toekomst mogelijk scherpere keuzes zal moeten maken voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het kan daardoor lastig worden de Lelystadse openbare ruimte op basisniveau te houden. Met beperkte ambities is dat op zich niet zo erg. Echter, de gemeente Lelystad heeft onder meer groeiambities. De informatie uit de programmabegroting over de technische kwaliteit (technische waarde) en subjectieve kwaliteit (belevingswaarde) stelt de raad niet in staat goed te sturen op  beheer en onderhoud openbare ruimte. Daardoor loopt de raad het risico te  bezuinigen, zonder voldoende zicht en grip te hebben op de mogelijke effecten en risico’s. Zo kan bijvoorbeeld afnemende kwaliteit in uiterste gevallen leiden tot verloedering, met alle gevolgen en kosten van dien. Goedkoop dreigt dan in duurkoop uit te monden. Dergelijke bezuinigingen kunnen dus gevolgen hebben voor andere beleidsterreinen. De aanpak van wijken die dreigen af te glijden en de beleidsmatige borging van burgerparticipatie in de openbare ruimte verdienen meer aandacht.

Aanbevelingen voor de gemeenteraad

Aan de hand van dit onderzoek heeft de rekenkamer Lelystad aan de gemeenteraad van Lelystad vijf aanbevelingen gedaan:

  1. het in de programmabegroting verbeteren van sturingsinformatie voor de raad,
  2. het college vragen om voorstellen over hoe om te gaan met o.a. de afnemende begrotingsruimte voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de (verschillen in) technische en beleefde kwaliteit tussen wijken,
  3. het voor de raad expliciet omschrijven van de effecten van eventuele bezuinigingsmaatregelen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte op het aanzien van de stad en andere beleidsambities bij toekomstige besluitvorming over bezuinigingen,
  4. het evalueren van de diverse lopende adoptie- en burgerparticipatietrajecten in de stad en o.a. op basis hiervan een plan maken voor burgerparticipatie in de openbare ruimte in het algemeen en de aanpak van verloederingswijken in het bijzonder,
  5. het zo nodig actualiseren van belangrijke beleidsambities en elementplannen voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte, vooral als deze dateren van voor 2005.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...