Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Alles onder controle: perspectieven voor de controlerende taak

De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke beleidsdoelen binnen de afgesproken randvoorwaarden heeft gerealiseerd. En natuurlijk ook: of het daarvoor ingezette geld doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is besteed. Sinds de decentralisaties van 2015 gaat het daarbij ook om de besteding van belastinggeld in het sociale domein.

Ordners op een rijtje

Eerder onderzoek door de rekenkamer

In 2012 heeft de rekenkamer Lelystad een onderzoek gedaan naar één van de randvoorwaarden voor goede controle: de kwaliteit van de door het college ingediende raadsvoorstellen. Wij stelden toen vast dat die kwaliteit onvoldoende was. Het ontbrak onder meer aan heldere omschrijvingen van de doelen en beoogde effecten, aan een goede financiële onderbouwing en aan alternatieven voor het voorgestelde beleid. In 2015 besloten wij de controle door de gemeenteraad meer ‘in den brede’ onder de loep te nemen. We hebben eerst een vooronderzoek verricht, dat op 9 november 2015 het licht zag.

Suggesties voor invulling controlerende rol door de Lelystadse raad

Op basis van het vooronderzoek hebben we de Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo) gevraagd een vervolgonderzoek te doen. StiBaBo heeft in 2016 de controlerende rol van de Lelystadse gemeenteraad beschreven en de knelpunten in kaart gebracht die de raad ondervindt bij de uitvoering van die rol. Deze knelpunten van de Lelystadse raad zien we overigens ook elders in den lande terug komen. Lelystad wijkt in die zin dus niet in belangrijke mate af van het landelijke beeld, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering is. Daarom heeft de rekenkamer Lelystad verkend wat de verschillende vormen van samenwerking tussen de gemeente en externe partijen zouden kunnen betekenen voor de inrichting van de controle door de raad. Aanvullend hebben wij, mede op basis van het vooronderzoek, een aantal oplossingsrichtingen geformuleerd: praktische suggesties die de raad zouden kunnen helpen. Deze suggesties hebben het karakter van een menukaart. De raad kan kiezen welke daarvan hij zelf werkbaar vindt en wil doorvoeren.

De uitkomsten van het onderzoek staan samengevat in de aanbiedingsbrief bij het rapport.

Daarnaast hebben we ook nog voor u:

 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...