Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ongeoorloofd verzuim

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Als uw kind spijbelt of zonder geldige reden thuisblijft, dan is dit ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen of op vakantie gaan terwijl er nog school is, is ongeoorloofd verzuim. Net als het niet op school inschrijven van een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling. Is uw kind ziek? Dan meldt u dit aan het begin van de schooldag bij school. Ook wanneer uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, geeft u dit vooraf door aan school. Meer informatie over het melden van afwezigheid vindt u op de website van de school.

Is uw kind zonder bericht afwezig?

Dan zal de school eerst contact opnemen met u en eventueel uw kind (vanaf 12 jaar) om te informeren wat er aan de hand is. Is uw kind regelmatig zonder afmelding afwezig? De school maakt zich dan zorgen over uw kind. Als dat nodig is, kan school extra zorg voor uw kind organiseren.  

Langdurig verzuim

Is uw kind regelmatig te laat op school? Of is uw kind vaak of voor langere tijd afwezig zonder geldige reden? Dan is de school wettelijk verplicht om dit bij de leerplichtambtenaar te melden.

Acties van de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar gaat dan de situatie onderzoeken. Daarna kan de leerplichtambtenaar onder andere:

  • Ouders en leerlingen uitnodigen voor een gesprek.
  • Overleggen met school en met andere deskundigen en partners uit de stad, liefst samen met de ouders en de leerling erbij.
  • De mogelijkheden van jeugdhulp bespreken.
  • Een brief (eventueel met een waarschuwing) sturen.
  • Ouders oproepen voor een verhoor en proces-verbaal opmaken.
  • Een jongere verwijzen naar Halt

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...