Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Extra verlof, vrijstelling en uitzonderingen

Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen. Of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk extra verlof aanvragen.

Extra verlof

Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind:

 • Verlof tot en met 10 dagen: dit vraagt u aan bij de schooldirecteur.
 • Verlof van 11 dagen of meer: dit vraagt u aan bij de schooldirecteur en de leerplichtambtenaar beslist hierover.

Voorwaarden extra verlof

Extra verlof wordt in uitzonderingsgevallen toegestaan. Deze regels gelden:

 • Het extra verlof mag niet in de eerste 2 schoolweken van het nieuwe schooljaar.
 • Het extra verlof moet minimaal 8 weken van te voren worden aangevraagd.
 • Bij de aanvraag voor extra verlof moet een werkgeversverklaring zitten. Hieruit moet blijken dat 1 van de ouders geen enkele schoolvakantie (mei-, kerst- of zomervakantie) op gezinsvakantie kan.
 • Bij zzp’ers moet worden aangetoond dat vakantie in de schoolvakanties leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen.

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier voor extra verlof door gewichtige omstandigheden 

U kunt het aanvraagformulier invullen op de computer. Op het aanvraagformulier leest u bij wie u het aanvraagformulier moet inleveren.

Proces-verbaal

Heeft u extra verlof van 11 dagen of meer aangevraagd en geen toestemming gekregen van de leerplichtambtenaar? Als u zonder toestemming toch vertrekt, dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Het openbaar ministerie gaat daarna bepalen of u de Leerplichtwet heeft overtreden. U kunt een boete krijgen van ongeveer 100 euro per kind per dag. Rond schoolvakanties kan de leerplichtambtenaar extra controleren om ongeoorloofd verzuim op te sporen. 

Vrijstelling van de leerplicht 

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen ouders vrijstelling vragen van de leerplicht. Dat kan in deze 3 situaties.

Psychische en lichamelijke klachten bij het kind

Kan uw kind lange tijd niet naar school door lichamelijke of psychische problemen? Dan kunt u vóór 1 juli een vrijstelling van de leerplicht of kwalificatieplicht aanvragen bij de leerplichtambtenaar via het online aanvraagformulier (u heeft hiervoor uw Digi nodig). De leerplichtambtenaar schakelt een onafhankelijk arts of psycholoog in om te beoordelen of uw kind vrijstelling krijgt. Deze medische verklaring is nodig bij de aanvraag, samen met andere verklaringen en documenten die van belang zijn.

Bezwaar tegen levensbeschouwelijke of godsdienstige richting van scholen in uw buurt

Heeft u bezwaar tegen de levensbeschouwelijke of godsdienstige richting van het onderwijs op scholen of onderwijsinstellingen, die binnen een redelijke afstand van uw woning liggen? Dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. U doet de aanvraag minimaal 1 maand voordat uw kind leerplichtig wordt. Daarna doet u dit elk jaar opnieuw voor 1 juli. U moet een verklaring afleggen over uw bedenkingen door dit online formulier in te vullen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Let op: uw kind mag niet eerder op een school of onderwijsinstelling ingeschreven zijn geweest. U stuurt het ingevulde formulier naar de leerplichtambtenaar. Deze nodigt u uit voor een gesprek. Tijdens dat gesprek stelt de leerplichtambtenaar vast of uw bedenkingen aan de eisen van de leerplichtwet voldoen. Als dat zo is, heeft uw kind recht op vrijstelling voor een school in de buurt. Voldoet u niet aan de eisen van de wet? Dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school of onderwijsinstelling. Wanneer het onderwijsaanbod in Lelystad in de loop van tijd veranderd, kan dit gevolgen hebben voor uw verzoek tot vrijstelling.

Uw kind gaat naar school in het buitenland

Wilt u uw kind in het buitenland naar school laten gaan? Of woont uw kind langer dan 8 maanden buiten Nederland en gaat uw kind het volgende schooljaar ook in het buitenland naar school? Dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de leerplichtambtenaar via het online aanvraagformulier (u heeft hiervoor uw DigiD nodig). Doe het beroep op vrijstelling minimaal 1 maand voordat uw kind leerplichtig wordt. Daarna doet u dit elk jaar opnieuw voor 1 juli. Stuur bij uw beroep op vrijstelling een schoolverklaring mee. Hierin verklaart de directeur van de school in het buitenland dat uw kind daar onderwijs gaat volgen. In de schoolverklaring moet ook staan:

 • Naam en geboortedatum van uw kind
 • Naam en contactgegevens van de school in het buitenland
 • De datum waarop uw kind start de op de school in het buitenland
 • De datum waarop het schooljaar op de school in het buitenland eindigt
 • Stempel van de school in het buitenland
 • Naam en handtekening van de directeur van de school in het buitenland

De verklaring moet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn. Is de verklaring in een andere taal? Voeg dan een vertaling door een erkend vertaalbureau toe bij uw beroep.

Aan het einde van het schooljaar in het buitenland, of zodra uw kind terug is in Nederland, dan moet u een aanwezigheidsverklaring van de buitenlandse school aanleveren bij de leerplichtambtenaar. Ook moet u uw kind weer inschrijven op een Nederlandse school of onderwijsinstelling. Doet u dat niet, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Dit kan leiden tot strafvervolging.  

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...