Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat kinderen naar school moeten. Bijna alle kinderen in Nederland gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. Jongeren tussen de 5 jaar en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 jaar tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 jaar en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. De leerplichtambtenaar controleert of iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet. Op deze webpagina's leest u meer over de leerplicht, de kwalificatieplicht en over extra verlof en ongeoorloofd verzuim.

Leerplicht: 5 jaar tot 16 jaar

In de Leerplichtwet staat dat uw kind na de vijfde verjaardag leerplichtig is. Dat betekent dat uw kind naar school móet op de eerste schooldag in de maand na de verjaardag. Is uw kind bijvoorbeeld op 10 oktober 5 jaar geworden? Dan moet uw kind op de eerste schooldag in november naar school. Deze leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Lees meer over leerplicht op de website van Rijksoverheid

Kwalificatieplicht: 16 jaar tot 18 jaar

Voor een goede baan heeft uw kind een startkwalificatie nodig. Dat is een diploma op minimaal mbo 2 of op havo-niveau. De verplichting om een startkwalificatie te halen, geldt voor alle jongeren tot hun 18e jaar. Het vmbo-diploma geldt niet als een startkwalificatie. Dit betekent dat uw kind na het halen van het vmbo-diploma, verplicht is verder te leren op het mbo of op de havo om een startkwalificatie te halen.

Lees meer over kwalificatieplicht op de website van Rijksoverheid

Extra verlof, vrijstelling en uitzonderingen

Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk extra verlof aanvragen.

Lees meer over extra verlof, vrijstelling en uitzonderingen

Ongeoorloofd verzuim

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Als uw kind spijbelt of zonder geldige reden thuisblijft, dan is dit ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen of op vakantie gaan terwijl er nog school is, is ongeoorloofd verzuim. Net als het niet op school inschrijven van een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling.

Lees meer over ongeoorloofd verzuim 

Ouders/verzorgers en de Leerplichtwet

U wilt graag dat uw kind zich goed ontwikkelt en een fijne schooltijd heeft. Daarom is het belangrijk dat u goed contact heeft met de school en bijvoorbeeld de ouderavonden bezoekt.

Lees meer over ouders en de Leerplichtwet

School en de Leerplichtwet

Scholen moeten zorgen voor goed onderwijs en een veilige en prettige leeromgeving. Ook moeten scholen leerlingen registreren die niet op school aanwezig zijn. De onderwijskwaliteit op scholen wordt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs.

Lees meer over school en de Leerplichtwet

De leerplichtambtenaar

School is verplicht om verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. School en de leerplichtambtenaar willen met u, en eventueel uw kind, snel stappen zetten om verder (langdurig) schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten van uw kind te voorkomen.

Lees meer over de leerplichtambtenaar

Klachten en bezwaren leerplicht

Bent u het niet eens met een beslissing van de leerplichtambtenaar? Dan kunt u een klacht of bezwaar indienen.

Lees meer over klachten en bezwaren leerplicht

Contact

Heeft u vragen over leerplicht? Of over verlof, verzuim of vrijstelling? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen of ons bellen. 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...