Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen bij het ontdekken van asbesthoudende materialen.

Asbest is meestal te herkennen aan de vezelachtige structuur en de witte tot lichtgrijze kleur. Veel woningen in Lelystad die gebouwd zijn vóór 1 januari 1994, de datum waarop het gebruik van asbesthoudende materialen in de bouw niet meer was toegestaan, bevatten asbesthoudende materialen. Asbest werd onder andere gebruikt in dakleien, vloerbedekking, golfplaten, gevelbekleding en rioolbuizen. Het werd ook gebruikt als brandwerend en isolerend materiaal. Kijk in de asbestwegwijzer om te zien waar asbest in en om het huis kan voorkomen. Heeft u een huurwoning van Centrada, dan kunt u op de website van Centrada kijken waar asbest in de woning zou kunnen voorkomen. Wilt u zeker weten dat het materiaal wel of geen asbest bevat, laat het dan beoordelen door een gecertificeerd bureau. www.ascert.nl.

U mag als bewoner asbesthoudend materiaal onderhouden, maar zorg er voor dat geen asbestvezels vrijkomen. Gebruik daarom nooit hulpmiddelen als een hogedrukspuit, staalborstel of schuurpapier. Ga ook niet in asbest zagen of boren. Verven of behangen van hechtgebonden asbest mag wel, maar pas daarbij geen voorbehandeling toe, zoals bijvoorbeeld het schuren van de asbesthoudende materialen. Oud behang op een asbesthoudende wand kunt u het beste laten zitten. Wilt u iets anders; verf het behang of plak er nieuw behang overheen.

Schade of lekkage aan een asbesthoudend dak mag niet door een willekeurige aannemer worden gerepareerd. De daken zijn zo oud en verweerd dat er gemakkelijk veel asbestvezels vrij kunnen komen. Daarom gelden er strenge arboregels voor werkzaamheden aan deze daken.

Een reparatie door een asbestvrije lei, plaat of nokstuk te plaatsen in of op een dak van asbesthoudende platen of leien, kan alleen door deze onder en over de naastliggende elementen te plaatsen. Hierbij kunnen, net als bij hergebruik van bestaande (schroef)gaten, asbestvezels vrijkomen. Dit is de reden dat dit alleen gedaan mag worden door een asbestsaneerder die werkt met geschoold personeel met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gebruik van lijmspray om asbestvezels te fixeren kan, maar alleen door de asbestsaneerder, als aanvullende maatregel om zijn werknemers te beschermen.

Een aannemer kan mogelijk extra waterschade voorkomen door vooruitlopend op de reparatie het lek te dichten met een dot lijm of kit, mits hij dit niet uitsmeert en de plek niet voorbewerkt, dus ook geen mos of aanslag wegveegt. Dit tijdelijk dichten met lijm of kit kan alleen als de aannemer er goed bij kan zonder op het asbesthoudende dak te leunen of te klimmen.
De lekkage tijdelijk afdekken met zeil of plastic is lastig. Hierbij mag u niets aan de leien of golfplaten doen, dus geen zeil of plastic klemmen aan of tussen het asbesthoudende materiaal.

U kunt dus bij schade of lekkage aan uw asbestdak kiezen voor een reparatie door een saneerder of voor het vervangen van het hele dak, waarbij het oude dak wordt verwijderd door een saneerder. Als tijdelijke dichting van het lek mogelijk is wint u wat tijd om hierover na te denken.

Een verzekering dekt mogelijk (een deel van) de kosten van de reparatie en eventuele waterschade. Het is goed om hier naar te informeren, ook als uw keus valt op vervanging.

Verklein of verbreek asbest nooit, juist de fijne deeltjes die dan vrijkomen zijn gevaarlijk voor uw gezondheid. Het asbest dubbel verpakken in stevig doorzichtig plastic: verpak het asbest in een laag doorzichtig stevig plastic van minimaal 0,2 mm dik en omwikkel dit met een laag tape. Herhaal de bovenstaande handelingen. Een kleine hoeveelheid asbest (moet tilbaar zijn) kunt u aanleveren bij het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40c in Lelystad. Voor vragen over de afvalinzameling, kunt u terecht bij de klantenservice van HVC , tel. 0800-0700 of mail naar klantenservice@hvcgroep.nl.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Een termijn van 5 dagen geldt voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat dan om het verwijderen van maximaal 35 m2 asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden, geen leien), en zonder beschadiging kan worden verwijderd. Melding bij het Omgevingsloket Online (OLO): www.omgevingsloket.nl.

Als de oorspronkelijke bitumen dakbedekking van voor 1994 nog op uw dak zit, dan kan er asbest in zitten.

Tot 1994 gebruikte men voor daken ook asbesthoudend bitumen, of gebruikten dit voor de aansluitingen met pijpjes en afvoeren. De enige manier om zeker te weten of er asbest in zit of niet is een monster laten analyseren door een laboratorium. Is uw dak na 1993 vervangen (inclusief de aansluitingen op goten, pijpjes, ramen en dergelijke), dan mag u er van uitgaan dat het dak niet bestaat uit asbesthoudend bitumen.

Uw dak wordt steeds slechter. Hierdoor komen in de loop van de tijd steeds meer asbestvezels vrij en dat is ongezond voor u en voor uw omgeving. Een ander nadeel van wachten is dat u asbesthoudend materiaal niet mag gebruiken of bewerken. U kunt het materiaal dus niet meer schoonhouden of verven. Reparatie bij lekkage of schade door storm of brand is lastig. Ook een dakraam vervangen kan meestal niet meer. Steeds meer verzekeringen dekken niet meer alle schade na ongelukken waarbij asbest vrij kan komen, zoals storm of brand. Bekijk voor verzekeringszaken uw polisvoorwaarden.

Het vervangen van een dakraam kan zonder een omgevingsvergunning, mits het asbest niet verwijderd wordt (ook niet tijdelijk) en er geen bewerkingen aan het asbest plaatsvindt.

Nee, dit mag niet, omdat er asbestvezels vrijkomen bij de bevestiging van de zonnepanelen op het asbestdak. Voor de bevestiging moet er worden geboord in het dak of moeten de leien of golfplaten worden opgelicht om haken te kunnen plaatsen. Bij beide handelingen beschadigen de dakelementen en komen er asbestvezels vrij.

Bij een koopwoning is de eigenaar van de woning verantwoordelijk vanaf het moment dat de woning zijn eigendom wordt. Bij een huurwoning is de verhuurder verantwoordelijk.

Als huiseigenaar betaalt u de kosten zelf. Bij een huurwoning is de verhuurder verantwoordelijk voor eventuele verwijdering van asbest en de kosten daarvan.

De gemeente Lelystad heeft voor huiseigenaren met een asbestdak een subsidie beschikbaar gesteld: Lelystad warm en asbestvrij. U kunt subsidie krijgen voor het verwijderen van uw asbestdak, het aanbrengen van dakisolatie en het verstevigen, verbeteren of vernieuwen van de draagconstructie van het (nieuwe) dak voor de plaatsing van zonnepanelen. Lees meer informatie over de subsidieregeling Lelystad warm en asbestvrij en of u hiervoor in aanmerking komt.

U stopt met de graafwerkzaamheden en schakelt een erkend bedrijf in. Kijk voor een erkend bedrijf op www.ascert.nl. Tevens meldt u de vondst van asbest in de bodem aan de Omgevingsdienst; info@ofgv.nl.

Wanneer er geen wettelijke grondslag is voor het weghalen van een asbesthoudend dak, kan de gemeente niet handhaven. Is het asbesthoudende dak in zodanige slechte staat dat er asbestdeeltjes vrijkomen, dan is er wel sprake van een overtreding en kan er handhavend worden opgetreden.

Zoek een aannemer die het nieuwe dak kan plaatsen en vraag hem te regelen dat het oude dak op de juiste manier wordt verwijderd (door een bedrijf met de papieren hiervoor).

Nee, als u uw dak laat vervangen door iemand die daarvoor betaald krijgt, dan moet het bedrijf zelf zorgen voor zijn materialen en beschermingsmiddelen. Ook de afvoer gaat dan niet via het afvalbrengstation. Het bedrijf moet het afvoeren als bedrijfsafval.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...