Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wet Natuurbescherming

Laatst gewijzigd: 21-11-2019

In Lelystad zijn woningen met een asbesthoudend dak aanwezig. Voordat deze daken vervangen worden, moet duidelijk zijn of rekening gehouden moet worden met beschermde natuurwaarden.

Vogels en vleermuizen

In en om het dak gaat het vooral om broedende vogels, jaarrond beschermde nesten en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen. Indien beschermde soorten, zoals huismussen of gewone en/of ruige dwergvleermuizen aanwezig zijn, is een ontheffing Wet natuurbescherming nodig om deze asbestsanering uit te voeren.

Schema: Mag er zonder ontheffing Wet natuurbescherming worden gestart met het slopen van een asbestdak?

Inventarisatie

In de inventarisatie van beschermde diersoorten in projectmatige bouw met asbestdaken kunt u zien welke beschermde diersoorten er onder uw dak leven.

Naar aanleiding van deze inventarisatie heeft de provincie ontheffingen verleend voor de woningen waar dieren zijn aangetroffen. De overige adressen in het onderzoek hebben een informerende brief ontvangen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Provincie Flevoland.

Download hier de lijst met alle bedreigde diersoorten in Lelystad