Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Natuurbrandrisico

Laatst gewijzigd: 19-7-2018

De Veiligheidsregio Flevoland is aangesloten op de site natuurbrandrisico.nl. Op deze website vindt u actuele informatie over het risico op natuurbranden in Flevoland en in andere regio’s. Het risico wordt uitgedrukt in twee fases. In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer.

Fase 1

Tijdens fase 1 zijn er geen extra maatregelen getroffen om natuurbrand te voorkomen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is.

Fase 2

Tijdens fase 2 is het al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Actuele informatie op natuurbrandrisico.nl

Op natuurbrandrisico.nl ziet u wat de actuele risicofase is en wat u wel en niet moet doen om het gevaar van een natuurbrand te verkleinen.