Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Overnachten in niet-logiesgebouwen niet zomaar toegestaan

Gebouwen waar mensen samenkomen moeten op grond van landelijke regelgeving aan bepaalde eisen van brandveiligheid voldoen. Dit om de risico's bij brand zo veel mogelijk te beperken. Voor gebouwen waarin wordt overnacht (logiesgebouwen) zijn deze eisen strenger dan voor gebouwen waarin dit niet gebeurt. Toch kan het voorkomen dat gebouwen waar normaal gesproken niet in wordt overnacht (niet logiesgebouwen) bij speciale gelegenheden (incidenteel) worden gebruikt om te overnachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gymzalen, sportkantines, schoolgebouwen, wijkcentra en dergelijke.

Voorwaarden incidenteel overnachten

Het incidenteel overnachten in dit soort gebouwen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Omdat het in deze gevallen meestal gaat om het overnachten met kinderen, moeten deze minimaal de leeftijd hebben van 12 jaar en zelfredzaam zijn. Ook mag het overnachten niet meer dan 3 keer per jaar voorkomen en mag het overnachten niet langer duren dan 3 aaneengesloten nachten. Daarnaast moet bij de gemeente minimaal 4 weken van te voren een gebruiksmelding of een wijziging daarop worden gedaan. Wanneer niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, dan is het overnachten in een niet-logiesgebouw niet toegestaan. Wordt er in een gebouw vaker en langer overnacht, dan moet  een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik worden aangevraagd en gelden strengere voorwaarden.

Veiligheidsvoorschriften

Om het overnachten zo veilig mogelijk te laten verlopen kan de gemeente op advies van de brandweer voorschriften verbinden aan het incidenteel overnachten. Denk daarbij aan aanwezigheid van nooduitgangen die niet versperd zijn, aanwezigheid van brandhaspel of (extra) schuimblussers, maximaal aantal aanwezige personen, een ontruimingsplan inclusief beddenplan, aanwezigheid van BHV’ers, het verplicht stellen van het lopen van brandrondes etcetera.

Inzet brandweer

De gebruiksmelding voor incidenteel overnachten in niet-logiesgebouwen is niet alleen van belang voor de gemeente, maar ook voor de brandweer. Op basis van de uit de melding verkregen informatie bepaalt de brandweer welke inzet nodig is bij brand. Als er ’s nachts brand uitbreekt in een gebouw waarin normaal gesproken niet wordt overnacht, dan verwacht de brandweer niet dat er mensen aanwezig zijn en wordt er anders ingezet dan wanneer bekend is dat er mensen aanwezig zijn. Het niet melden van het incidenteel overnachten in niet-logiesgebouwen kan daarom bij het uitbreken van brand gevaarlijke situaties opleveren. Daarbij is het goed om te weten dat de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk is voor het veilig incidenteel overnachten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Lelystad, team Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning, bereikbaar op telefoonnummer 14 0320. De gebruiksmelding of wijziging daarop kan gedaan worden via www.omgevingsloket.nl.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...