Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lintjesregen daalt neer op zeven Lelystedelingen

Geplaatst: 26-4-2024

In Theater Agora heeft vrijdag de traditionele lintjesregen plaatsgevonden. Zeven Lelystedelingen werden Koninklijk onderscheiden. Zes inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één Lelystedeling mag zich vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Gedecoreerde Lelystedelingen

Burgemeester Mieke Baltus speldde namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bij de volgende Lelystedelingen een decoratie op:

  • Rob Bakelaar, Gert Kolstee, Rita Ros-Badloe, Jannie Klop–Verduijn, Ahmed El Faouzi en Thom Ummels werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau;
  • Ans Slings-Joosse is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De burgemeester was blij dat ze deze onderscheidingen voor mensen die zich maatschappelijk hebben ingezet voor Lelystad weer kon opspelden. ‘We doen dat omdat er andere mensen zijn in deze stad, of van daarbuiten, die vinden dat het verhaal van deze mensen verteld moet worden. Die hebben gewaardeerd wat deze mensen voor hen of voor hun instelling of vereniging betekend hebben. Want vandaag staan de bijzondere verhalen van bijzondere mensen centraal. Bijzondere mensen die deze stad kleur geven. Bijzondere mensen die anderen hebben geïnspireerd en inspireren. Dat ze bijzonder zijn, zullen ze zelf vaak niet zeggen. Ze hebben hun eigen beweegredenen om zich voor anderen in te zetten. Maar zonder hen zou de maatschappij veel minder goed functioneren en er een stuk grauwer uitzien.’

Aanmelden

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid of op de daarvoor aangewezen landelijke dag, ook wel de dag van de 'lintjesregen' genoemd. Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding voor de ‘lintjesregen 2025’ kan nog tot 1 juli 2024. U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw Sandra Herrenauw, adviseur kabinet gemeente Lelystad, s.herrenauw@lelystad.nl, telefoon 14 0320.

De Gedecoreerden

Rob Bakelaar heeft een groot aantal bestuurlijke functies vervuld, sommige tot op de dag van vandaag: voorzitter van de Rotary Club Lelystad, vice-voorzitter en bestuurslid voor de Vereniging voor Protestants Primair Onderwijs Lelystad, bestuurslid van de Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen, bestuurslid van de Commissie van beheer van de Protestantse Kerk Nederland in Lelystad, adviseur en bestuurslid voor de Bond Heemschut Flevoland, secretaris en commissielid voor de Erfgoedcommissie van Lelystad, vrijwilliger van de Voedselbank en voorzitter van en vrijwilliger bij de SKWL, de Stichting Kreatieve Werkplaats Lelystad. Bovendien stelt hij de opbrengst van zijn eigen boomgaard op zijn landgoed ter beschikking aan de voedselbank

"Hij beschikt als Lelystedeling van het eerste uur over een bijna onuitputtelijke kennis van het ontwerp en ontstaan van Lelystad. Hij is bijna een wandelende encyclopedie waar het om Lelystads erfgoed gaat en een tweede, mooie en zeer gewaardeerde eigenschap is dat hij deze kennis ook graag deelt."

Gert Kolstee was in zijn werkzame leven werkzaam bij Wageningen Universiteit & Research, waar hij was betrokken bij proefboerderij ’t Gen aan de Runderweg. Hij was ook een onvermoeibare volhouder in de pogingen om de terreinen van de WUR te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. De toenmalige directies zagen er weinig is, maar ze staan er wel. Politiek heeft hij zich vrijwillig ingezet voor het CDA, eerst voor de lokale afdeling, daarna als secretaris voor de provinciale afdeling. Hij draagt enthousiast bij aan De Lelystadse Boer, als ambassadeur en lid van de Raad van Inspiratie. Voor de Zonnebloem gaat Gert als afdelingsvrijwilliger langs bij mensen voor een praatje, een kopje koffie of een leuke activiteit als een wandeling of een terrasje pakken. Ook helpt hij mee bij het organiseren van activiteiten en begeleidt hij als vakantievrijwilliger gasten van de Zonnebloem. Hij helpt af en toe bij Resto Van Harte.

"Gert is breed geïnteresseerd en sociaal betrokken bij wat er zich in de stad afspeelt. Hij is een mensenmens met hart voor de kwetsbaren in onze samenleving. Juist het verminderen van eenzaamheid gaat hem nauw aan het hart."

Rita Ros-Badloe is overblijfkracht op basisschool De Lispeltuut. Bezoekers van St Jansdal kennen haar ook. Als gastvrouw vangt Rita de dolende bezoeker op, stelt hem of haar op zijn of haar gemak en loopt mee naar de juiste afdeling. Ook in verschillende wijkcentra is zij gastvrouw. Daarnaast heeft zij zich vrijwillig ingezet voor de afdeling Lelystad-Midden van De Zonnebloem, als activiteitenorganisator en begeleider bij die activiteiten en als bezoekvrijwilliger. En ze zet zich in voor Resto Van Harte, het initiatief waarbij buurtbewoners in wijkcentrum Zuiderzee iedere week op dinsdag met elkaar genieten van een driegangendiner. Ook is zij als vrijwilliger vanaf de start in 2017-2018 actief betrokken bij de Kinderresto’s in Lelystad: Kinderkookshops waarbij zij samen met andere vrijwilligers samen kookt met kinderen uit de basisschoolleeftijd.

"Opvallend is haar altijd positieve houding. Geen klagen, maar positief en constructief aan de slag. Een groot voorbeeld voor veel mensen, uiterst correct en altijd bereid mensen te helpen. Zij is voor ons een gouden vrijwilliger waar wij altijd op terug kunnen vallen."

Ans Slings-Joosse heeft zich in 1982 als jonge apotheker in Lelystad gevestigd. In 1990 heeft ze zich ingezet voor de opleiding tot apothekersassistent aan het ROC van Lelystad, waar ze 15 jaar les heeft gegeven en zich met succes in heeft gezet voor het behoud van de opleiding toen die ter discussie stond. Haar beroep bracht haar ook over de grens: na het uiteenvallen van de Sovjet Unie is zij enkele keren naar Oekraïne geweest, om te helpen bij het reorganiseren van bestaande en opzetten van nieuwe apotheken. Ans zette zich in al die jaren ook maatschappelijk in. Voor de gereformeerde kerk (vrijgemaakt), waarvoor ze samen met 13 afgevaardigden van andere kerken verzorgingshuis De Hoven heeft opgericht, nu onderdeel van Coloriet. Ze was elf jaar lang voorzitter van de werkgroep Oost-Flevoland van de Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind (VBOK). Ze is lange tijd bestuurlijk actief geweest voor de afdeling Flevoland van de stichting Tikvah, was bestuurslid voor psychiatrisch ziekenhuis ‘De Fontein’ en van de Stichting Samenwerkende Gezondheidscentra Lelystad. Verder heeft ze zich lange tijd ingezet voor de provinciale politiek, eerst voor het Gereformeerd Politiek Verbod en later voor ChristenUnie, toen die partij daar in opging. Vandaag de dag zet zij zich in als vrijwilliger op de Marker Wadden.

"Ans is een stabiele vrijwilliger binnen ons team, waar we op kunnen bouwen. Ongeacht de drukte, zij blijft rustig. Tijdens de opstart zaten we echt in de pioniersfase, en Ans stond altijd open voor verbeteringen die we doorvoerden, maar kwam zelf ook moet goede ideeën."

Jannie Klop-Verduijn houdt zich bij de Hervormde Gemeente Lelystad bezig met een divers aantal zaken: de redactie van de jaarlijkse Informatiegids van de Hervormde Gemeente Lelystad; de wekelijkse nieuwsbrief; hulp aan de redactie van kerkblad Venster van de PKN en HGL; het maken van speciale liturgieën voor de kerkdiensten, zoals bij de doop-, huwelijks- en begrafenisdiensten, de intrede- en vertrekdiensten van predikanten en de vertrekdiensten voor zendingswerkers; behulpzaam bij de vrouwen bijbelstudiekring Esther; lid en later voorzitter van Woord en Daad, comité Oostelijk Flevoland. Ze is verantwoordelijk voor de website en veel van de techniek binnen de kerk, zoals ‘Het Lucaskastje’, de apparatuur waarmee gemeenteleden thuis de kerkdiensten via de radio kunnen beluisteren, en de automatische camera-aansturing in de kerk voor de uitzendingen van de diensten. Voor een ouderling die een visuele beperking heeft zij een systeem ontwikkeld waarmee hij op zijn telefoon de liturgieën met vergroot lettertype kan volgen.

"Dit is voor mij door mijn visuele beperking van enorme waarde. Haar kracht en energie geeft zij op vele terreinen, maar haar onbaatzuchtige inzet op het gebied van audiovisuele media en ICT springen eruit."

Ahmed El Faouzi zet zich al sinds jaar en dag in voor de jongeren en ouderen en alles wat daar tussenin zit van de Marokkaanse moskee. Hij probeert moskeegangers aan het sporten te krijgen. Hij is ook één van de lopers die jaarlijks op 5 mei het Bevrijdingsvuur al lopend van Wageningen naar Lelystad brengt. Hij is ambassadeur voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen, hij organiseert sportieve activiteiten voor jong en oud, en initieert schoonmaakdagen voor de wijken in Lelystad. Hij zorgt met zijn Stichting Sport en Integratie voor de verbinding tussen sport, cultuur en minderheden in de gemeente. Verder is hij initiatiefnemer van het vanuit de El Imaan moskee verzorgen van Iftar-maaltijden voor bewoners in de omgeving van de moskee die minder bedeeld zijn en voor asielzoekers; het verzorgen van Iftar-maaltijden tijdens de ramadan voor gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Lelystad; het vanuit de moskee organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst in een verzorgingshuis om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan.

"Hij heeft meegeholpen mensen letterlijk op de been te krijgen en hen de mogelijkheid te geven om kennis te maken met de voordelen van sport en een gezonde leefstijl. Zijn inzet draagt bij aan de verbondenheid van de gemeenschap en het bouwen van bruggen richting andere gemeenschappen."

Thom Ummels is één van de bedenkers en oprichters van het oudste culturele festival van Flevoland, Sunsation. Hij heeft zitting in het bestuur van de Nationale Stadsdichtersdag die jaarlijks in Lelystad plaatsvindt, is de juryvoorzitter eens in de  vier jaar een nieuwe Stadsdichter voor Lelystad kiest en zet zijn poëzieliefde in voor ‘Tour de Waal’, een poëzietour die jaarlijks op Bevrijdingsdag wordt gehouden aan de oevers van de Waal, van Slot Loevestein tot aan Fort Pannerden. Hij was lange tijd gemeenteraadslid voor D66 in Zaltbommel. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de bibliotheek in Almere en mede-initiatiefnemer van de ‘Nationale City Marketing-trofee’, een jaarlijkse prijs voor de ‘beste citymarketinggemeente van Nederland’. Zijn werkzame verleden als marketeer zette hij ook in voor de cliëntenraad van het St Jansdalziekenhuis, toen die het failliete MC Zuiderzee overnam en door verschillende mensen in de stad als ‘agressieve partner’ gewantrouwd werd.

"Hij is iemand met grote maatschappelijke betrokkenheid, humor, een scherpe tong en een enorme drive om dingen te veranderen. Welbespraakt en altijd hamerend op goede communicatie."

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...