Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Hulp van een expert

Laatst gewijzigd: 25-9-2019

Bij het proces om een asbestdak te vervangen, kunnen eigenaren van een particuliere woning met een asbestdak tot 30 juni 2020 hulp krijgen van een expert.

De hulp bestaat uit:

  • Informatie over de wijze van saneren en de kosten.
  • Informatie en advies over speciale leningen voor het saneren.
  • Informatie over duurzaamheidsmaatregelen in combinatie met de sanering en de subsidiemogelijkheden.
  • Ondersteuning bij de selectie van aannemers.
  • Praktische hulp bij het opvragen en beoordelen van offertes.
  • Indien nodig ondersteuning bij het contact met de aannemer.
  • Ondersteuning bij gezamenlijke aanpak met de buren.

Contactpersonen voor Tjalk

Neem contact op met Michel Coenen of Kim Oude Luttikhuis. Zij zijn werkzaam bij Atrivé:

Contactpersoon voor Bongerd, Jol en Wold en andere wijken

Neem contact op met Jiska Ruis van Stade Advies. De contactgegevens zijn:

Bewonerscollectieven

De bewonerscollectieven in diverse wijken en het Platform Asbestdaken Lelystad hebben in de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld bij de sanering van de asbestdaken.

Op dit moment is alleen het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij nog actief.

Vragen over asbestsanering en de rol van Atrivé en Stade Advies

Het kernteam van het bewonerscollectief Tjalk begeleidt de uitvoering van de werkzaamheden door Atrivé. Bij vragen over de asbestsanering in Tjalk, en in het bijzonder de rol van Atrivé, neem contact op met het kernteam via tjalkdakenasbestvrij@gmail.com.

Voor vragen over de sanering in Bongerd, Jol, Wold en de andere wijken en de rol van Stade Advies in het bijzonder, neem contact op met de oud-voorzitter van het Platform, Paul Stortelder, via lelystad@asbestwoning.nl