Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Strategische Agenda

In juni 2018 hebben gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de samenwerkingsovereenkomst Lelystad Next Level ondertekend. Aan de hand van de opgestelde Strategische Agenda maken we van Lelystad een aantrekkelijke, duurzame stad die financieel gezond en zelfstandig is. Een zelfbewuste, economische en dynamische stad waarin iedereen meedoet, het onderwijs goed is en waarin iedereen prettig woont.

Lange en korte termijn

De Strategische Agenda is door vele partijen gevoed en biedt de basis voor gezamenlijke programma’s voor de komende 15 jaar. Gemaakte afspraken kunnen worden bijgesteld op basis van evaluaties en ervaringen, maar de doelstellingen blijven hetzelfde. De korte termijn uitvoering loopt via een flexibel 4-jarig Uitvoeringsprogramma die door alle betrokken partners is opgesteld; de eerste loopt van 2020 tot 2023.

De verdieping van de Strategische Agenda is in programmalijnen uitgewerkt. De drie programmalijnen waar mee gestart wordt, zijn:

  • Uitnodigende Stad: Werken aan de hoofdstad van de nieuwe natuur en het wonen in de stad
  • Veerkrachtige Samenleving: Versterken van de Lelystedeling, aanpassen van sociale problemen en buurtvernieuwing
  • Ondernemende Stad: Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers versterken, de economische potentie van de stad realiseren en arbeidsmarkt en onderwijs beter met elkaar verbinden

Wat betreft de werkwijze en uitvoering* van het programma, worden de volgende uitgangspunten aangehouden:

  • De inhoudelijke opgaven zijn leidend voor de inrichting van het programma
  • Stedelijke partners en overheden geven samen sturing aan het gehele programma
  • Een klein, onafhankelijk programmabureau stimuleert en faciliteert de verbinding tussen partners en monitort de voortgang

* per programmalijn kan de werkwijze en/of uitvoering echter verschillen.

Samenvatting en bijlagen

Bekijk ook de samenvatting van de Strategische Agenda. Naar aanleiding van de thematafels zijn vijf eindrapporten opgesteld, die dienen als bijlage van de Strategische Agenda.

• Eindrapport Sociaal sterk
• Eindrapport Onderscheidend onderwijs
• Eindrapport Uitstekende woonmilieus
• Eindrapport Next Level Economie
• Eindrapport Natuur, Recreatie en Toerisme

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...