Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

In de onderstaande lijst tref u de antwoorden op veelgestelde vragen rond recreatieplas ’t Bovenwater, gelegen in het zuidwestelijk deel van onze gemeente. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld.

Wat is de bestemming van ’t Bovenwater?

Recreatieplas ’t Bovenwater is onderdeel van het bestemmingsplan Lelystad Haven met als bestemming water. De bestemming ‘Water’ is gelegd op open water wat ruimtelijk en/of functioneel van belang is. De bestemming is daarom in het hele plangebied te vinden. De bestemming is bedoeld voor waterlopen en -partijen, oevers, bermen en beplanting, aanleggelegenheid, wegen, straten en paden en extensief dagrecreatief medegebruik. Door de verschillende functies toe te staan is het gebruik van de gronden flexibel.

Wie is de beheerder van ’t Bovenwater?

De gemeente Lelystad is de eigenaar en beheert recreatieplas ’t Bovenwater. Het waterschap Zuiderzeeland adviseert hierin als waterdeskundige partij.

Welke instanties hebben welke verantwoordelijkheden met betrekking tot ’t Bovenwater?

  • De gemeente Lelystad is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer.
  • Het waterschap Zuiderzeeland is als peilbeheerder verantwoordelijk voor het waterpeil. Ook stuurt het vanuit z’n rol als waterkwaliteitsbeheerder op het behalen waterkwaliteitsdoelstellingen.
  • De provincie Flevoland wijst zwemwaterlocaties aan en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) controleert in het zwemwaterseizoen (1 mei tot 1 oktober) de zwemwaterkwaliteit.

Hoe ontwikkelt de waterkwaliteit van ’t Bovenwater zich?

De waterkwaliteit is de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Welke activiteiten onderneemt de gemeente als beheerder?

De Gemeente maait een groot areaal aan waterplanten om gedurende het zomerseizoen watersporten mogelijk te maken. Ook vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan het strand en de daarbij behorende voorzieningen. Daarnaast wordt de aanwezigheid van blauwalgen visueel gemonitord op 9 locaties. Indien van toepassingen en waar mogelijk zuigt de gemeente met een zogenaamde kolkenzuiger de aanwezige drijflagen af (een kolkenzuiger is een machine die onder andere omstandigheden wordt gebruikt om straatkolken (putten) leeg te zuigen).

Waar wordt gemaaid?

Er wordt gemaaid voor de recreatiefunctie: zeilen. Op de website staat de meeste actuele maaikaart. Het maaien staat op gespannen voet met de ontwikkeling van blauwalg. Als een te groot areaal gemaaid wordt is dit nadelig voor de waterkwaliteit hetgeen weer van invloed is op de ontwikkeling van blauwalg.

Welke waterplanten groeien er in het ’t Bovenwater en welke functie hebben ze?

Fonteinkruid en kranswieren. Dit zijn zogenoemde zuurstofplanten die ervoor zorgen dat het water helder blijft, hetgeen de waterkwaliteit ten goede komt. Fonteinkruid kan echter ook gekenmerkt worden als een zogenaamde ‘woekeraar’ en zorgt vanwege zijn lengte soms voor overlast bij recreatieactiviteiten. Het fonteinkruid wordt actief gemaaid in overleg met watersportverenigingen, ondernemers en bewoners.

Wat zijn blauwalgen en zijn ze gevaarlijk?

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt, ga dan niet zwemmen en geef dit door aan de waterbeheerder (bron: www.zwemwater.nl).

Kunnen mosselen een bijdrage leveren aan de waterzuivering in ’t Bovenwater?

Recentelijk verschenen er artikelen in de krant waaruit naar voren kwam dat verschillende zoetwatermossel- soorten kunnen bijdragen aan het zuiveren van oppervlaktewater en daarmee kunnen bijdragen aan het voorkomen van overlast door blauwalgen.

Op dit moment bevinden zich dit soort zuiverende mosselen in ’t Bovenwater. De vermeerdering van blauwalgen geschiedt alleen onder bepaalde condities (hogere watertemperaturen en aanwezigheid van mineralen in het water). Deze combinatie van factoren komt sporadisch voor waardoor ze geen stabiele bron van voedsel voor de mosselen vormt hetgeen van invloed is op de populatie aanwezige mosselen. Ook zijn niet alle voorkomende vormen van blauwalg voedsel voor deze mosselen. Op dit moment vinden er bij de Universiteit Wageningen (WUR) wel proeven plaats met dergelijke mosselen. Wellicht leidt dit tot efficiëntere inzet van mosselen bij toekomstig beheer. Deze bovengenoemde mosselsoorten zijn niet geschikt voor consumptie!

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...