Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Woonvoorziening

Laatst gewijzigd: 22-4-2022

Een woonvoorziening kan bestaan uit een voorziening voor:

  1. verhuizing en inrichting;
  2. een voorziening van niet-bouwkundige en niet-woontechnische aard in of aan de woning;
  3. een voorziening van bouwkundige of woontechnische aard in of aan de woning of een gemeenschappelijke ruimte, waaronder begrepen het bezoekbaar maken van de woning;
  4. onderhoud, keuring, reparatie en verwijderen van voorzieningen in de woning;
  5. een uitraasruimte.

Vergoeding

De hoogte van het pgb-bedrag voor een woonvoorziening is afhankelijk van het doel van de aanvraag:

  1. voor verhuis– en inrichtingskosten eenmalig, maximaal € 3.150,-
  2. voor het bezoekbaar maken van een woning, eenmalig, maximaal € 2.694,-
  3. voor het verbouwen van de woning en het aanbrengen van overige onroerende voorzieningen, zoals een traplift, is het bedrag gebaseerd op de lijst van standaard woonvoorzieningen, volgens de prijsopgave van de door de gemeente gecontracteerde gespecialiseerde aannemer.
  4. voor overige woonvoorzieningen is het pgb maximaal de prijs van de goedkoopst adequate voorziening in natura.

Eigen bijdrage

Bij woonvoorzieningen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage geldt niet voor verhuis- en inrichtingskosten. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Het kan enige tijd duren voordat u bericht krijgt van het CAK over de hoogte van uw eigen bijdrage. Als gevolg hiervan kunt u de eerste keer een hogere factuur ontvangen waarbij het bedrag betrekking heeft op meerdere maanden.

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage vervangen door het abonnementstarief. Dit houdt in dat er voor maatwerkvoorzieningen (zowel natura als persoonsgebonden budget) een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken geldt. Uitgezonderd van het abonnementstarief zijn: kinderen tot 18 jaar, niet AOW-gerechtigden gehuwden, rolstoelen en beschermd wonen en opvang (hiervoor geldt dat het huidige bijdrage systeem blijft). Vanaf 1 januari 2020 geldt het abonnementstarief ook voor algemene voorzieningen.

Voorwaarden

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor de kosten van een woonvoorziening van bouwkundige of woontechnische aard is maximaal € 10.000,-. Voor de woonvoorziening kan een hoger persoonsgebonden budget worden verstrekt indien binnen een jaar na de aanvraag geen geschikte woning beschikbaar is, of wanneer binnen een half jaar na de aanvraag geen geschikte woning beschikbaar is en de ernst van de beperking dusdanig is dat de primaire woonfuncties zoals bezoek van toilet of badkamer niet meer mogelijk zijn.

In de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2020 en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Lelystad 2020 staan de precieze voorwaarden vermeld.

Actuele tarieven maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning vindt u in deze tarievenlijst 2022.

meld.

Terugbetaling van woningaanpassingen

Wanneer u binnen 10 jaar de woning verkoopt, moet u de gemeente een deel van de voorziening terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag is gelijk aan het bedrag van de voorziening, verminderd met 10 procent per jaar.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...