Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Convenant Veiligheid in en om school

Laatst gewijzigd: 3-4-2019

Scholen, politie en gemeente werken samen aan een veilig klimaat op scholen. Afspraken hierover zijn opgenomen in het convenant Veiligheid in en om school.

Afspraken

Het convenant Veiligheid in en om school bevat afspraken tussen scholen, politie en de gemeente over de samenwerking ten behoeve van:

  • een veilig klimaat in en om school;
  • het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en criminaliteit;
  • het in een vroeg stadium signaleren en tegengaan van zorgwekkend gedrag van leerlingen.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van het convenant zijn: de SVOL (namens de scholen ISG Arcus, De Rietlanden en de SGL), Groenhorst, Eduvier (onderwijsgroep voor het VSO-Lelystad en de Steiger), het MBO College Lelystad, de politie en de gemeente Lelystad.