Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Integraal veiligheidsplan

Laatst gewijzigd: 15-1-2018

Elke vier jaar maakt gemeente Lelystad een integraal veiligheidsplan (IVP). In dat plan staat wat er nodig is om Lelystad veilig te houden en nog veiliger te maken. Voor de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 is niet alleen gesproken met de interne partners en externe ketenpartners (zoals politie en Openbaar Ministerie), maar ook met inwoners en ondernemers.

Extra aandacht

Uit de gesprekken met alle partijen en uit een veiligheidsanalyse door team Onderzoek en Statistiek van gemeente Lelystad is gebleken dat voor de komende jaren extra aandacht nodig is voor:

  • Sociale overlast en onveiligheid in de wijken en buurten
  • Jeugdoverlast en –problematiek
  • Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Overige thema’s

Bij andere veiligheidsthema’s op het brede veiligheidsterrein als woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten, rond uitgaan en evenementen, winkelgebieden en bedrijventerreinen, brandveiligheid en crisisbeheersing, radicalisering, informatieveiligheid, Veilige Publieke Taak en ambtelijke en bestuurlijke integriteit is het beeld dat de aanpak grotendeels ‘staat’ en er geen bijzondere intensivering nodig is. Deze zijn in het plan opgenomen als ‘strategische thema’s’.

Uitvoeringsplan

Het Integraal Veiligheidsplan voor Lelystad is een plan op hoofdlijnen. Tweejaarlijks wordt in een uitvoeringsplan vastgelegd hoe gemeente Lelystad in samenwerking met onder andere scholen, ondernemers, inwoners, Welzijn Lelystad, brandweer, politie, GHOR en het Openbaar Ministerie er voor kan zorgen dat de gestelde doelen worden behaald.