Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verkiezingen 2019

Laatst gewijzigd: 19-3-2019

In 2019 vinden er 3 verkiezingen plaats. Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen en op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement.

In aanloop naar de verkiezingen plaatsen we meer informatie op deze website. Ook kunt u informatie terugvinden op de website van de Kiesraad.

Provinciale staten- en waterschapsverkiezing

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap plaats. Op deze pagina vindt u informatie over de kandidatenlijst, stempas, legitimatieplicht, op wie u kunt stemmen, waar u kunt stemmen, het machtigen van een andere kiezer en stemmen in een andere gemeente.

Kandidatenlijst

Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing wordt er huis aan huis een kandidatenlijst bezorgd waarop u kunt zien welke partijen en welke kandidaten er meedoen. Bekijk de kandidatenlijsten online.

Stempas

Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing krijgt u één of twee stempassen toegestuurd, als u:

 • In de basisregistratie personen op 4 februari 2019 staat ingeschreven op een adres in de gemeente Lelystad;
 • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019;
 • Niet van het kiesrecht bent uitgesloten;
 • De Nederlandse nationaliteit hebt.

Als u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft óf over een geldig Nederlands verblijfsdocument beschikt, mag u ook stemmen voor de waterschappen.

Legitimatieplicht

Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. U heeft een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing (minimaal geldig tot 21 maart 2014).

Voor het waterschap mag u ook stemmen als u zich kunt identificeren met uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs dat is afgegeven door een land van de Europese Unie of Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.

Heeft u de nationaliteit van een ander land? Dan moet u uw Nederlandse verblijfsdocument laten zien.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?
Wanneer uw ID-kaart kwijt of gestolen is, dan mag het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

Geen identiteitsbewijs?
Heeft u geen ID-kaart? DIen dan een schriftelijk verzoek in om bij volmacht te stemmen. Lees hieronder meer.

Op wie kunt u stemmen?

Bekijk hier de kandidatenlijst.

Waar kunt u stemmen?

Op woensdag 20 maart kunt u van 7:30 tot 21:00 uur uw stem uitbrengen voor de provinciale staten en het waterschap.

 • U kunt stemmen in elk stemlokaal in de gemeente Lelystad. Het stemlokaal in de buurt van uw woonadres staat op uw stempas.
 • U kunt uw stem voor de provinciale staten en het waterschap in hetzelfde stemlokaal uitbrengen.

Verhinderd om zelf te stemmen? Machtig dan een andere kiezer. In een andere gemeente in de provincie Flevoland stemmen? Vraag een kiezerspas aan.

Machtigen van een andere kiezer

Kunt u op woensdag 20 maart 2019 niet zelf uw stem uitbrengen? Machtig dan een andere kiezer.

Een kiezer uit de gemeente Lelystad machtigen
Voor de waterschappen geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen.

Volmacht op stempas

 • Vul het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in.
 • Geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
 • Uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs moet minimaal geldig zijn tot 21 maart 2014.

Schriftelijke volmacht aanvragen
Gebruik onderstaand aanvraagformulier dat door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente! Post- en e-mailadres staan vermeld in het formulier.

Een kiezer uit een andere gemeente machtigen

 • Voor de Provinciale Staten geldt dat de gemeente binnen de provincie Flevoland moet liggen.
 • Voor de waterschappen geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen.

Gebruik onderstaand aanvraagformulier dat door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente.

Stemmen in een andere gemeente

 • Voor de Provinciale Staten geldt dat de gemeente binnen de provincie Flevoland moet liggen.
 • Voor de waterschappen geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen.

Kiezerspas aanvragen aan balie
U kunt persoonlijk de aanvraag doen aan één van de balies bij Burgerzaken tot dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen
Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente. Post- en e-mailadres staan onderaan in het formulier.

De formulieren kunt u hieronder downloaden.

Welke gemeente valt onder welk waterschap?

Op de website van de betreffende gemeenten vindt u meer informatie over de stemlokalen in die gemeente.

Postcode
U kunt ook op postcode of adres zoeken onder welk waterschap u valt.

Contact

Telefoon 14 0320 Bureau Verkiezingen