Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wijzigen gegevens

Laatst gewijzigd: 28-3-2019

Gedurende het jaar kan er veel veranderen. De gegevens die u opgegeven heeft toen u lid werd van het LelyStadsPanel kunnen gewijzigd zijn. De vragenlijsten die u na de veranderingen invult zijn dan misschien representatief voor een andere groep Lelystedelingen.

Voor ons is het belangrijk dat wij de resultaten de goed indelen. Wanneer de achtergrondgevens kloppen zijn ook de uitkomsten een betere weergave van wat er leeft onder Lelystadse burgers.

Is er iets veranderd in uw huishouden? U kunt uw gegevens wijzigen in uw profielpagina

Of u stuurt een briefje met uw wijziging naar gemeente Lelystad, t.a.v. Onderzoek en Statistiek, Antwoordnummer 1, 8200 AB Lelystad.