Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen.

Persoonsgegevens en privacy?

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor onderzoeksdoeleinden. Hiermee kunnen we uitspraken over groepen doen en de onderzoeksresultaten interpreteren. Bijvoorbeeld: zijn er verschillen in mening tussen bepaalde groepen respondenten, zoals mannen en vrouwen, of de inwoners van verschillende wijken? De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door Onderzoek en Statistiek.

De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De onderzoeksresultaten die gepubliceerd worden, zijn nooit te herleiden tot individuele personen.
Het LelyStadsPanel wordt beheerd door Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad. Uw deelname aan het LelyStadsPanel is geheel vrijwillig. Bij iedere vragenlijst bepaal je zelf of je deel wilt nemen of niet. Je kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven als je niet meer wilt deelnemen aan peilingen.

Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden, ook niet binnen deze organisatie.

Onderzoek en Statistiek werkt volgens de integriteitscode voor statistisch- en data-analytics onderzoek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek, de Vereniging voor Beleidsonderzoek en de Marktonderzoek Associatie. Deze integriteitscode omschrijft de principes van onderzoek en ook de rechten van respondenten. Daarnaast geeft het document de minimale maatregelen voor beveiliging van onderzoeksgegevens aan en de procedures en voorwaarden voor goed databeheer worden beschreven.


Val je in de steekproef dan vragen wij om de volgende gegevens in te vullen en te mogen gebruiken.

Deze gegevens worden na analyse van een onderzoek door ons vernietigd 
geslacht – geboortedatum* – postcode woonadres – geboorteland van uzelf en uw ouders*
* niet altijd noodzakelijk/verplicht

Van onze nieuwe panelleden vragen wij toestemming om de volgende achtergrond gegevens te mogen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden

e-mailadres - voorletters – achternaam – geslacht – geboortedatum – postcode woonadres – woonadres - * mobiele telefoonnummer – * vaste telefoonnummer - e-mailadres – huishoudensamenstelling – geboorteland van uzelf en uw ouders – opleidingsniveau – * inkomensklasse huishoudeninkomen
*  niet verplicht voor deelname aan het LelyStadsPanel.
n.b. Uw e-mailadres gebruiken alleen om u uit te nodigen voor een onderzoek

Inzien en wijzigen van uw persoonsgegevens

Je kunt je persoonlijke gegevens inzien en wijzigen op je persoonlijke pagina van het LelyStadsPanel.

Er is geen koppeling tussen uw persoonlijke gegevens en de Basisregistratie Personen. Dit betekent dat wij niet automatisch worden geïnformeerd over een verhuizing of veranderingen in de samenstelling van uw huishouden. We zullen daarom op gezette tijden vragen of de verstrekte gegevens nog juist zijn.

Hoe meld ik mij aan als lid van het LelyStadsPanel?

Wanneer je lid wilt worden van het LelyStadsPanel, kan dat via deze link ‘aanmelden’.
Voorwaarden
- Je woont in de gemeente Lelystad
- Je bent minimaal 18 jaar oud.

Het onderzoek

Hoe komt een onderzoek tot stand?

De meeste peilingen onder het LelyStadsPanel zijn onderwerpen die het college van B&W van Lelystad onderzocht wil hebben. De uitkomsten van de onderzoeken dragen bij aan de beleidskeuzes die de gemeente maakt. Door de peilingen te houden zorgt de gemeente Lelystad dat het beleid aansluit bij de behoefte van zijn inwoners. 

Ik weet (bijna) niets over het onderwerp. Heeft het dan wel zin als ik de vragenlijst invul?

Voor iedere vragenlijst die u ontvangt is uw mening van belang. Ook als u weinig tot niets van het onderwerp weet. De onderzoeken geven input aan beleidsstukken en voor deze stukken is het ook belangrijk om te weten hoe bekend inwoners met het onderwerp zijn.

Tijdens het invullen van de online vragenlijst krijg ik foutmeldingen

Als u tijdens het invullen van een online vragenlijst een foutmelding krijgt en het is u niet duidelijk hoe u dit kunt oplossen, dan kun je ons bellen op telefoonnummer 06 54266003 of een e-mail sturen naar: lelystadspanel@lelystad.nl. Je krijgt dan zo snel mogelijk een antwoord hoe het probleem opgelost kan worden.

Tijdens het invullen van de vragenlijst heb ik het onderzoek weggeklikt. Wat is er met mijn antwoorden gebeurd?

De antwoorden die u heeft ingevuld zijn opgeslagen. Wanneer je de vragenlijst weer benadert, via dezelfde link in de uitnodigingsmail, opent de pagina waar je met invullen gebleven bent. Je kunt de vragenlijst vervolgens verder afmaken. Alleen volledig afgeronde vragenlijsten worden meegenomen in de analyse.

Ik ben te laat met invullen. Heeft het nog zin om de vragenlijst in te vullen?

Zolang de vragenlijst nog online staat,kan deze worden afgerond. Als de link inactief is, dan is het onderzoek afgesloten en kunt u deze keer niet meer mee doen.

Contact

Voor vragen over het LelyStadsPanel kun je terecht bij Onderzoek en Statistiek via e-mailadres Lelystadspanel@lelystad.nl.

Wat doet de gemeente met mijn ingevulde vragenlijst?

Onderzoek en Statistiek verwerkt alle antwoorden op een vragenlijst in meerdere rapporten. Een ‘Onderzoeksverantwoording’, met een overzicht van antwoorden, publiceert Onderzoek en Statistiek meestal binnen enkele weken op de website. De inhoudelijke rapporten over thema’s van het onderzoek volgen later. Eerst worden deze naar de opdrachtgever verstuurd – meestal de beleidsafdeling – waar wordt bekeken of de uitkomsten een aanleiding zijn om bestaand beleid te wijzigen of om nieuw beleid te maken. Het duurt meestal enkele maanden voordat de rapporten met beleidsimplicaties ter vaststelling aan het college van B&W worden voorgelegd. Na vaststelling worden ze ook via bovenstaande link gepubliceerd.

Hoe kan ik mijn gegevens controleren of wijzigen ?

Jaarlijks sturen wij een panelupdate uit, dat is een vooraf ingevulde vragenlijst met uw achtergrond gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Is er iets gewijzigd kunt u die wijziging doorvoeren. Mocht er tussentijds iets wijzigen kun je op jouw persoonlijke pagina inloggen met uw e-mailadres en het opgegeven wachtwoord of door een e-mail te sturen naar lelystadspanel@lelystad.nl. Zet in uw e-mail uw (achter)naam en uw (evt. oude) adres. De medewerker van Onderzoek en Statistiek zal de wijziging voor u doorvoeren.

Verhuizing

Ik ben verhuisd binnen Lelystad, wat nu?

Als u verhuisd bent binnen Lelystad, dan kun je gewoon lid blijven van het LelyStadsPanel. Er wordt wel verzocht om uw nieuwe adres via de mail door te geven, zoals hierboven vermeld staat.

Ik woon na mijn verhuizing niet meer in Lelystad, wat nu?

Woont u na uw verhuizing niet meer in Lelystad, dan kunt u helaas geen lid blijven van het LelyStadsPanel. Lees hieronder hoe je je kunt afmelden.

Afmelden

Ik wil mij afmelden voor het LelyStadsPanel

Uitschrijven kan via de link onderaan in elke de uitnodigingsmail of een e-mail sturen naar lelystadspanel@lelystad.nl. Vermeldt in de e-mail (achter)naam en adres. Dan worden je gegevens door een medewerker van Onderzoek en Statistiek uit het LelyStadsPanel verwijderd. Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens definitief verwijderd worden uit ons systeem. Er blijven geen gegevens  in de LelyStadsPaneladministratie opgeslagen.

Prijzen

Ik heb een uitkering. Moet ik mijn gewonnen prijs doorgeven aan de uitkeringsinstantie?

Nee, deze kleinere prijzen zijn belastingvrij en je bent niet verplicht dit te melden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...