Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

We hebben een nieuw portaal Mijn Uitkering. U kunt via het nieuwe portaal uw uitkering inzien, wijzigingen aanbrengen of een uitkering aanvragen.

Kinderopvangtoeslag en eventuele aanvulling

U heeft recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als u werkt, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een re-integratietraject of een verplichte inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw partner. Tevens moet het kind of de kinderen naar een Landelijk geregistreerde kinderopvang gaan.

Tegemoetkoming in de kosten door de Belastingdienst

Via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst betaalt de overheid een bepaald percentage van de opvangkosten die u maakt. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van:

  1. Uw inkomen (dus hoe lager het inkomen, hoe hoger dit percentage is);
  2. Het aantal kinderen dat u heeft en
  3. De leeftijd van de kinderen.

De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst klik hier.  

Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

In bepaalde situaties kunt u naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een aanvullende tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de gemeente ontvangen. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u opvang voor uw kind(eren) nodig heeft omdat:

  • U een ouder bent die om sociale en/of medische redenen niet of onvoldoende voor uw kinderen kan zorgen;
  • U een inkomen uit arbeid heeft, aangevuld met algemene bijstand op grond van de Participatiewet (PW);
  • U een uitkering ontvangt op grond van de PW, IOAW/IOAZ of Anw en gebruik maakt van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (gemeentelijk re-integratietraject);
  • U jonger dan 18 jaar bent, scholing of opleiding volgt of
  • De ouder die staat ingeschreven als student. 

Om in aanmerking te komen voor een deze tegemoetkoming klik hier voor het digitale aanvraagformulier. Log in met uw DigiD, ga naar 'Zelf regelen / Ik wil iets aanvragen'

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Als u of uw partner om sociale- of gezondheidsredenen niet kunt werken en niet voor uw kind of kinderen kunt zorgen, dan kunt u bij de gemeente vragen om een sociaal-medische indicatie (SMI).
Is het bovenstaande voor u van toepassing? Dan kan de gemeente bijdragen in de kosten van de kinderopvang. Dan bedraagt de tegemoetkoming maximaal het door de Belastingdienst jaarlijks vastgestelde percentage van de daadwerkelijke kosten voor het kind dat de duurste opvang heeft, en vervolgens 100% van de daadwerkelijke kosten voor de volgende kinderen. De SMI is gemaximeerd tot 5 dagdelen per week. Hierbij wordt uitgegaan van het door het rijk vastgestelde maximum uurtarief (zie http://www.toeslagen.nl/). De hoogte van de tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. Voor het vaststellen van de tegemoetkoming vraagt de gemeente advies aan instanties om de medische indicatie vast te kunnen stellen. 
Voorwaarde voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op sociaal medische indicatie zijn:
1. De sociaal medische indicatie (noodzaak) kan worden vastgesteld door een daarvoor aangewezen instantie.
2. Er zijn geen andere personen die overdag thuis zijn en eventueel voor het kind kunnen zorgen.
3. U mag nooit een contract bij de kinderopvangorganisatie tekenen vóórdat de sociaal medische indicatie is toegekend! (gemeente betaalt immers een groot deel van de kosten).

U kunt de digitale aanvraag kinderopvang SMI via de volgende link aanvragen: klik hier en Log in met uw DigiD, ga naar 'Zelf regelen / Ik wil iets aanvragen'.

Contact met de gemeente?

Heeft u contact nodig met de gemeente? Dat kan op deze manieren:

  • Neem digitaal contact met ons op. Dit kan via het digitale contactformulier (Uitkeringen/Sociale zaken).
  • U kunt ons bellen. Op werkdagen zijn we tot 12.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 14 0320 (optie 1).

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...