Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Plan van aanpak Fietsen in Lelystad

Geplaatst: 7-3-2024

Het college legt aan de raad een plan van aanpak Fietsen in Lelystad voor. Het plan van aanpak is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken naar fietsknelpunten en de beleving van het fietsen in Lelystad. Inwoners zijn daarbij betrokken door middel van een enquête en gesprekken. Voorgestelde maatregelen in het plan van aanpak zijn onder meer logische vindbaarheid en vervolg van fietspaden, verbetering verlichting, een nachtnet, gericht onderhoud van groen langs de fietspaden en profilering van Lelystad als recreatieve fietsstad.

Fietservaring verder verbeteren

Wethouder Piet van Dijk: “We hebben een goed overzicht en een gedegen plan van aanpak om fietsen in Lelystad verder te verbeteren en aantrekkelijker te maken. We hebben gekeken naar knelpunten en veiligheid. En we hebben inwoners bevraagd over hun ervaringen met het fietsen in Lelystad. Veel inwoners hebben hierop gereageerd. Ze hebben duidelijk aangegeven wat zij vinden dat beter kan, maar ook wat zij prettig vinden aan het fietsen in Lelystad. Het is nu aan ons om de fietservaring van inwoners in Lelystad verder te verbeteren, zodat we onze ambitie om tot een van de beste fietssteden van Nederland te horen, waar kunnen maken. Fietsen is gezond, duurzaam en je fietst ook nog eens in een prachtige groene omgeving.”    

Uitkomsten enquête

Duidelijker routes, verbeteren wegdek, meer verlichting én tevredenheid over het groene en gescheiden fietsnetwerk. Dat kwam onder andere uit de enquête over Fietsen in Lelystad. Hier konden inwoners aangeven hoe zij het fietsen in Lelystad beleven en welke verbeteringen zij graag zien. Lelystad heeft een uniek systeem van vrij liggende fietspaden en fietsbruggen die de wijken verbinden. Uit de enquête bleek dat veel Lelystedelingen het waarderen dat ze op deze manier gescheiden van auto’s kunnen fietsen. Bovendien brengen de fietspaden hen overal in de stad, de bereikbaarheid wordt als goed ervaren. Niet alleen de veiligheid, maar ook de aantrekkelijkheid van het netwerk wordt geroemd: fietsen door zoveel groen wordt als erg prettig ervaren. Opvallend is ook dat verkeersveiligheid niet zo’n groot thema is voor Lelystad. Het grotendeels vrij liggende netwerk zorgt ervoor dat het over het algemeen als veilig wordt ervaren om te fietsen.

Er worden ook nadelen gezien aan de manier hoe het Lelystadse netwerk is ingericht. De slechte vindbaarheid van het fietsnetwerk, dat lijkt te ‘verdwijnen’ zodra je van een fietsbrug de wijk in komt, werd vaak genoemd. Verder blijkt uit de reacties dat inwoners aandacht vragen voor fietsparkeren en het onderhoud van de fietspaden.

Maatregelen

Op basis van het eerdere onderzoek naar fietsknelpunten en veiligheid, beleidsambities en de uitkomsten van de enquête worden verschillende maatregelen voorgesteld. Dit zijn: betere bewegwijzering, door bebording, maar bijvoorbeeld ook door het consequenter doortrekken van de rode kleur voor fietspaden, zodat duidelijk is hoe het fietspad loopt. Een kenmerk van het Lelystadse fietsnetwerk is dat er veel fietsbruggen zijn die wat meer afgelegen liggen van de woonwijken. Daar is de sociale controle minder. Door een ‘nachtnet’ aan te wijzen, kunnen fietsers ‘s nachts routes uitkiezen in de bebouwde omgeving met extra verlichting. De routes in het nachtnet lopen zo min mogelijk door parken en industrieterreinen.

Als meer fietsers deze routes nemen, is er ook meer sociale controle. Uit de enquête bleek verder dat een aantal mensen niet fietst omdat zij niet kunnen fietsen, een quick win is het aanbieden van fietslessen. Verder komt er extra aandacht voor het onderhoud van het groen direct langs de fietspaden en aan de voet van sommige fietsbruggen. Hierdoor verbetert het zicht én de sociale veiligheid. Het fietsparkeren krijgt aparte aandacht. Hier wordt aan gewerkt binnen de ontwikkelingen in het Stationsgebied en Stadshart.

Vervolg

De volgende maatregelen in het plan van aanpak kunnen worden uitgevoerd binnen het budget van 400.000 euro dat de raad beschikbaar heeft gesteld om fietsen in Lelystad te verbeteren, aantrekkelijker te maken en te zorgen dat Lelystad bij de beste fietssteden van Nederland behoort in 2026: logische vindbaarheid, verbetering verlichting, een nachtnet, gericht onderhoud van groen langs de fietspaden en profilering van Lelystad als recreatieve fietsstad. Andere maatregelen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in bestaande projecten en regulier (onderhouds)beleid. Met de uitvoering van het plan van aanpak wordt invulling gegeven aan het raadsakkoord.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...