Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Subsidieregelingen 2020

Laatst gewijzigd: 17-12-2019

Voor de subsidies die de gemeente afgeeft, worden subsidieplafonds vastgesteld. Dit betekent dat er een maximaal bedrag beschikbaar is voor een regeling gedurende een bepaalde periode (meestal één jaar).

Vastgestelde subisidieplafonds 2020

Het college maakt hierbij bekend dat voor 2020 de volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld. Deze subsidieplafonds hebben betrekking op subsidieaanvragen die worden ingediend voor activiteiten die
(deels) plaatsvinden in 2020.
De wijze van verdeling is opgenomen in de desbetreffende subsidieregeling. De verdeelwijze bepaald namelijk welke subsidieaanvragen ‘voorrang’ krijgen bij het verdelen van de beschikbare middelen. De subsidieregelingen kunt u raadplegen via www.lelystad.nl/subsidies

De subsidieplafonds zijn van kracht met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Overzicht van subsidieregelingen gemeente Lelystad 

 
Regelingen gemeente Lelystad Plafond
Subsidieregeling kaderopleidingen sport  4.069
Subsidieregeling sportevenementen  25.419
Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties  26.261
Subsidieregeling deskundig technische leiding sport  61.326
Subsidieregeling watersport  46.526
Subsidieregeling breedtesport  21.144
Subsidieregeling investeringen amateurkunstverenigingen  2.500
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen  2.500
Subsidieregeling amateurkunst 1e half jaar  26.468
Subsidieregeling amateurkunst 2e half jaar  26.468
Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving  123.100
Subsidieregeling podiumkunsten 1e half jaar  27.000
Subsidieregeling podiumkunsten 2e half jaar  27.000
Subsidieregeling letteren  26.000
Subsidieregeling activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties  123.340
Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties  15.710
Subsidieregeling zelfstandige buurcentra  52.000
Subsidieregeling peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie Lelystad 2019  3.500.000
Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022  250.000
Subsidieregeling activiteitenbudget brede school  85.194