Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veel voorkomende vragen

Verschillende vragen over de ondersteuning van kinderen en jongeren worden veel gesteld. Hieronder een opsomming van de meestgestelde vragen, met daarbij de antwoorden.

 1. Wat kan ik doen als mijn kind dyslexie heeft?
 2. Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor de kinderen?
 3. Mijn kind heeft ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?
 4. Wat is Lisa?
 5. Wat is JEL?
 6. Wie beoordeelt of mijn kind zorg nodig heeft?
 7. Kan ik als ouder nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?
 8. Is er een vertrouwenspersoon?
 9. Wat wordt bedoeld met één gezin, één plan, één regisseur?
 10. Weet de gemeente wat er allemaal gebeurt in een gezin? (privacy)
 11. Beslist de gemeente/JEL of mijn kind uit huis wordt geplaatst?
 12. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beschikking?

1. Wat kan ik doen als mijn kind dyslexie heeft?

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met lees-/spellingproblemen. De ondersteuning van kinderen met dyslexie valt onder de basisondersteuning. Soms is er sprake van een zeer ernstige vorm van dyslexie, waarbij er geen andere problematiek speelt. Dan kan de leerling in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg vanuit de jeugdwet.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 lopen deze aanvragen voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie via het Samenwerkingsverband. Meer informatie vindt u op de website POLD (Passend Onderwijs Lelystad Dronten).

2. Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor de kinderen?

Denkt u aan scheiden of gaat u uit elkaar, dan komt er veel op u af. Een scheiding kan enorm ingrijpend zijn voor u en uw gezin. Om u verder te helpen, is er in Lelystad het Scheidingsloket. Daar zijn maatschappelijk werkers van MDF, jeugdhulpverleners en zelfstandig gespecialiseerde Familie Mediators aanwezig. Hier kunt u o.a. terecht met vragen over geldzaken, ouderschap, wonen en juridisch advies. Meer informatie is te vinden op www.lisalelystad.nl.

Bij een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over het verdelen van de bezittingen, alimentatie en pensioen. Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u ook samen afspraken maken over de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Lees hierover meer informatie op de website Uit elkaar met kinderen.

3. Mijn kind heeft ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?

Als u vragen hebt over opgroeien en opvoeden, bespreek deze dan met de mensen die uw kind regelmatig zien:

 • Juf, meester of leiding van de klas of kinderopvang, peuterspeelzaal
 • Andere ouders, buren of vrienden
 • Docent of mentor van uw kind
 • Jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau of op school

U kunt ook terecht bij Lisa. Heeft u een vraag over het gedrag, de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind? Kleine of grote vragen. Bij Lisa helpen we u graag bij uw vragen! Bel 088-0029922 of stuur een e-mail naar info@lisalelystad.nl voor tips en persoonlijk advies. Op www.lisalelystad.nl vindt u tips en inspiratie over allerlei onderwerpen, trainingen en actuele thema’s.

4. Wat is Lisa?

Bij Lisa kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Bij Lisa werken professionals van verschillende organisaties. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar een andere hulpverleningsinstantie.

5. Wat is JEL?

JEL (Jeugd Lelystad) zorgt voor de toegang tot en de regie op de gespecialiseerde jeugdhulp. Heeft u extra ondersteuning nodig of begeleiding bij het opvoeden en opvoeden van een gespecialiseerde organisatie, dan kan JEL u hierbij helpen. JEL zorgt ervoor dat het gezin één aanspreekpunt heeft en dat de hulp gecoördineerd wordt geboden.

6. Wie beoordeelt of mijn kind zorg nodig heeft?

Soms is de ondersteuning uit de basisvoorzieningen niet voldoende en is meer specialistische ondersteuning nodig. Dan bekijkt JEL met de ouders en/of het kind hoe de juiste zorg kan worden geboden. De hulpverleners van JEL kunnen bij zwaardere of complexe problemen zorgen voor de inzet van passende ondersteuning en het verlenen van ambulante hulp. Met elkaar hebben de hulpverleners van JEL de expertise om te beoordelen wat nodig is. Zij zorgen dat deze hulp van buiten het team wordt ingezet en voeren regie hierop.

7. Kan ik als ouder nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind? 

Als u jeugdhulp nodig heeft, wordt in overleg met u bepaald welke hulp voor u en uw kind passend is. Als het reguliere aanbod niet geschikt is, is er ook de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget om die zorg of ondersteuning zelf in te kopen. U moet zelf kunnen aangeven waarom een pgb echt nodig is. Ook wordt u gevraagd een budgetplan op te stellen en bent u zelf verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg en het afsluiten van zorgovereenkomsten met zorgverleners.

8. Is er een vertrouwenspersoon?

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

U kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het AKJ per e-mail: info@akj.nl of via telefoonnummer 088 - 555 1000. Ook kunt u chatten met een vertrouwenspersoon via de website van het AKJ . De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. De hulp is gratis.

9. Wat wordt bedoeld met één gezin, één plan, één regisseur?

Soms heeft een gezin veel problemen. Er zijn dan vaak meerdere hulpverleners betrokken. Deze hulpverleners zijn niet altijd van elkaars betrokkenheid en activiteiten op de hoogte. Hierdoor bestaat de kans dat zij langs elkaar heen werken en dus niet effectief samenwerken. Ook bestaat het gevaar dat het gezin telkens opnieuw zijn verhaal moet vertellen. Om dit te voorkomen wordt er gewerkt vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Dat betekent dat er samenhangend afgesproken wordt wat er moet gebeuren en wie, wat wanneer doet voor het gezin en wat het gezin zelf kan doen. Dit wordt verwerkt in een gezinsplan.

10. Weet de gemeente wat er allemaal gebeurt in een gezin? (privacy)

Nee, gemeenten hebben geen inzage in dossiers, tenzij ouders daar toestemming voor geven.

11. Beslist de gemeente/JEL of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Het is niet de gemeente die beslist dat uw kind uit huis wordt geplaatst. De kinderrechter besluit hierover. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing die de kinderrechter oplegt. Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag van ouders bij de opvoeding van het kind wordt beperkt.

Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Daarom stelt de overheid extra eisen aan de instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren. Alle instellingen die deze maatregelen uitvoeren moeten een certificaat halen. Zij moeten hiervoor aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier waarop een gezinsvoogd werkt. Instellingen die het certificaat hebben gehaald, noemen we 'gecertificeerde instellingen'. De gemeente vraagt aan een gecertificeerde instelling om een ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing uit te voeren en ervoor te zorgen dat uw kind bij een pleeggezin of in een instelling wordt geplaatst.

12. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beschikking?

De gemeente Lelystad streeft ernaar u als burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. Helaas komt het voor dat dit niet gaat zoals u dat zou willen. Hiervoor kunt u een bezwaarschrift, melding of klacht indienen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...