Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Laatst gewijzigd: 12-8-2020

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen met daarbij de antwoorden. Deze vragen zijn binnen gekomen bij gemeente Lelystad en gaan over het coronavirus. We vragen u eerst hier te kijken of uw vraag er tussen staat, voordat u contact opneemt met de gemeente.

Op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM vindt u veel informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus. Vragen en antwoorden over het bron- en contactonderzoek of quarantaine, kunt u vinden op de pagina Bron- en contactonderzoek van de Rijksoverheid.

Algemene vragen

1. Waar vind ik antwoorden op vragen over openbaar vervoer, eigen vervoersmiddelen, taxivervoer en transport?
2. Via de website van de Rijksoverheid kan ik het antwoord op mijn vraag niet vinden.
3. Wie kan ik bellen met een vraag over mijn gezondheid?
4. Ik ben ondernemer en heb een vraag over het coronavirus.
5. Hoe kan ik in contact komen met de gemeente?

Veelgestelde vragen Burgerzaken

1. Wanneer kan ik een afspraak maken voor het afhalen van een paspoort of identiteitskaart?
2. Ik ben mijn rijbewijs kwijt. Kan ik een afspraak maken om de vermissing te melden en een nieuw rijbewijs aan te vragen?
3. Mijn rijbewijs gaat verlopen. Kan ik een afspraak maken om mijn rijbewijs te verlengen?
4. Ik ben mijn paspoort of identiteitskaart kwijt. Kan ik een afspraak maken om de vermissing te melden en een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen?
5. Mijn paspoort of identiteitskaart gaat verlopen. Kan ik een afspraak maken om een nieuwe aan te vragen?
6. Ik heb een uittreksel uit de Basisregistratie Personen nodig. Hoe kan ik die aanvragen?
7. Ik heb een uittreksel of afschrift van de Burgerlijke Stand nodig. Hoe kan ik die aanvragen?
8. Ik ben vanuit het buitenland in Lelystad komen wonen. Ik wil me inschrijven bij de gemeente. Kan ik een afspraak maken?
9. Ik ben vanuit een andere gemeente in Lelystad komen wonen. Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven?
10. Ik ben verhuisd binnen Lelystad. Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven?
11. Ik wil aangifte van geboorte doen. Moet ik daarvoor een afspraak maken?
12. Ik wil graag een verzoek doen om Nederlander te worden. Kan dat?
13. Mijn vraag over andere producten van Burgerzaken staat er niet bij. Hoe kan ik antwoord op mijn vraag krijgen?

14. Kan ik met een verlopen rijbewijs blijven doorrijden?

Ondernemers vragen

1. Hoe kom ik in aanmerking voor de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)?
2. Kan ik een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen?
3. Krijg ik als ondernemer uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen?
4. Worden er nog aanmaningen / dwangbevelen verstuurd?
5. Moet ik als ondernemer nog reclamebelasting betalen?
6. Hoe zit het met uitstel van betaling voor alle ZLF-debiteuren?
7. Moeten er leges worden betaald voor evenementen of vergunningen die niet doorgaan?
8. Wat gebeurt er met de toegekende subsidie(s) voor geannuleerde of te annuleren evenementen?

Algemene vragen

1. Waar vind ik antwoorden op vragen over openbaar vervoer, eigen vervoersmiddelen, taxivervoer en transport?

Via deze link komt u op de veelgestelde vragen pagina van Rijksoverheid over verkeer en vervoer.
Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over openbaar vervoer, internationaal treinverkeer, eigen vervoersmiddelen, taxivervoer en transport door de lucht, over de weg en op het water.

2. Via de website van de Rijksoverheid kan ik het antwoord op mijn vraag niet vinden.

U kunt het landelijk informatienummer bellen: 0800 – 1351.

3. Wie kan ik bellen met een vraag over mijn gezondheid?

Bel de huisarts als u koorts heeft  (meer dan 38 graden), hoest en moeilijk ademt. Als u een specifieke vraag heeft over uw gezondheid, kunt u bellen met GGD Flevoland: 088-0029910.

4. Ik ben ondernemer en heb een vraag over het coronavirus.

Kijk wat het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) voor u kan betekenen op de website van het ZLF. De Kamer van Koophandel heeft een online coronaloket ingericht en speciaal telefoonnummer geopend: 0800-2117. Ook de Belastingdienst biedt aanvullende informatie over steunmaatregelen voor ondernemers en ZZP’ers.

5. Hoe kan ik in contact komen met de gemeente?

We vragen u om digitaal contact met ons op te nemen. Dit kan via het digitale formulier. Komt u er niet uit? Stuur dan een e-mail naar: klantcontactcentrum@lelystad.nl.
Via de telefoon zijn we op werkdagen tot 12.00 uur bereikbaar. U kunt ons bellen via het telefoonnummer 14 0320. Als u uw vraag digitaal stelt, komt uw vraag direct bij de juiste afdeling terecht.

Veelgestelde vragen Burgerzaken 

1. Wanneer kan ik een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart?

Als

 • U gaat reizen naar het buitenland en geen ander geldig reisdocument heeft,
 • U voor een doktersbezoekeen geldig identiteitsbewijs moet hebben en u geen rijbewijs heeft,
 • U voor uw werkgever een geldig identiteitsbewijs moet overleggen waarop de nationaliteit staat vermeld,
 • U uw oude reisdocument kwijt bent.

kunt u een afspraak maken. In alle andere gevallen willen we u vragen uw aanvraag nog even uit te stellen.

Voor het maken van een afspraak vragen we u het digitale contactformulier in te vullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op. Het afhalen van reisdocumenten kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur in het stadhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

2. Ik ben mijn rijbewijs kwijt. Kan ik een afspraak maken om de vermissing te melden en een nieuw rijbewijs aan te vragen?

U kunt het digitale formulier invullen. We nemen contact met u op om een afspraak te maken.

3. Mijn rijbewijs gaat verlopen. Kan ik een afspraak maken om mijn rijbewijs te verlengen?

Als uw rijbewijs binnen 6 weken gaat verlopen, kunt u het digitale formulier invullen. We nemen contact met u op om een afspraak te maken. Als uw rijbewijs nog langer dan 6 weken geldig is, is het op dit moment niet mogelijk een afspraak te maken. In dat geval verzoeken we u contact met ons op te nemen zodra uw rijbewijs binnen 6 weken verloopt.

4. Ik ben mijn paspoort of identiteitskaart kwijt. Kan ik een afspraak maken om de vermissing te melden en een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen?

U kunt het digitale formulier invullen. We nemen contact met u op om een afspraak te maken.

5. Mijn paspoort of identiteitskaart gaat verlopen. Kan ik een afspraak maken om een nieuwe aan te vragen?

Als uw paspoort of identiteitskaart binnen 6 weken gaat verlopen, kunt u het digitale formulier invullen. We nemen contact met u op om een afspraak te maken. Als uw paspoort of identiteitskaart nog langer dan 6 weken geldig is, is het op dit moment niet mogelijk een afspraak te maken. In dat geval verzoeken we u op met ons op te nemen zodra uw paspoort of identiteitskaart binnen 6 weken verloopt.

6. Ik heb een uittreksel uit de Basisregistratie Personen nodig. Hoe kan ik die aanvragen?

U kunt het uittreksel schriftelijk of via internet aanvragen. Als u het schriftelijk aanvraagt:

 • Beschrijf waarvoor het uittreksel BRP nodig is
 • Vermeld voor wie het uittreksel is (naam, geboortedatum, burgerservicenummer)
 • Geef aan of u een Nederlands of internationaal uittreksel wilt
 • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij

Stuur uw brief naar: Gemeente Lelystad, t.a.v. team Stadswinkel, Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD

7. Ik heb een uittreksel of afschrift van de Burgerlijke Stand nodig. Hoe kan ik die aanvragen?

U kunt het uittreksel schriftelijk of via internet aanvragen. Als u het schriftelijk aanvraagt:

 • Vermeld om welke akte het gaat en voor wie de akte is
 • Geef aan op welke datum de gebeurtenis plaatsvond. Bij een echtscheidingsakte of akte beëindiging partnerschap hebben we de datum van het huwelijk of het aangaan van het partnerschap nodig
 • Beschrijf waarvoor u de akte nodig heeft
 • Geef aan of u een Nederlands of internationaal afschrift wil
 • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij
 • Vermeld uw adres voor het toesturen van de akte en rekening

Stuur uw brief naar: Gemeente Lelystad, t.a.v. team Stadswinkel, Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD

8. Ik ben vanuit het buitenland in Lelystad komen wonen. Ik wil me inschrijven bij de gemeente. Kan ik een afspraak maken?

U kunt het digitale formulier invullen. We nemen contact met u op om een afspraak te maken.

9. Ik ben vanuit een andere gemeente in Lelystad komen wonen. Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven?

U kunt uw verhuizing schriftelijk doorgeven met behulp van een formulier. Denkt u eraan de vereiste bijlagen mee te sturen? Die zijn:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • uw huurovereenkomst of eigendomsbewijs
 • ingevulde 'verklaring van inwoning' (als u gaat samenwonen of inwonen bij iemand anders)

10. Ik ben verhuisd binnen Lelystad. Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven?

U kunt uw verhuizing schriftelijk doorgeven met behulp van een formulier. Denkt u eraan de vereiste bijlagen mee te sturen? Die zijn:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • uw huurovereenkomst of eigendomsbewijs
 • ingevulde 'verklaring van inwoning' (als u gaat samenwonen of inwonen bij iemand anders)

11. Ik wil aangifte van geboorte doen. Moet ik daarvoor een afspraak maken?

Ja, bel met 14 0320 om een afspraak te maken.

12. Ik wil graag een verzoek doen om Nederlander te worden. Kan dat?

Het is in verband met het coronavirus op dit moment niet mogelijk een afspraak te maken. We verzoeken u na 1 juli 2020 onze website te raadplegen om te kijken welke maatregelen dan gelden. 

13. Mijn vraag over andere producten van Burgerzaken staat er niet bij. Hoe kan ik antwoord op mijn vraag krijgen?

U kunt het digitale formulier invullen. We nemen contact met u op om uw vraag te beantwoorden.

14. Kan ik met een verlopen rijbewijs blijven doorrijden?

Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 7 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

Ondernemers

1. Hoe kom ik in aanmerking voor de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)?

Klik hier voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid over de TOZO-regeling. Als het noodzakelijk is, kan het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF), een voorschot op de uitkering voor levensonderhoud verstrekken. Dit kan vrij snel, nadat er een aanvraag is ingediend.

2. Kan ik een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen?

Ondernemers met een goedgekeurde aanvraag krijgen voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Deze wordt ‘om niet’ verstrekt. Dit betekent dat de ondernemer de inkomensondersteuning later niet hoeft terug te betalen. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Om in aanmerking te komen voor inkomensondersteuning dienen ondernemers/zzp’ers een aanvraag in bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). Daarvoor moet een ‘intakeformulier’ worden ingevuld. Deze is te downloaden op de website van het ZLF.

3. Krijg ik als ondernemer uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen?

Ja, het college van burgemeester en wethouders heeft maatregelen genomen om gemeentelijke belastingschulden bij ondernemers te voorkomen. De betaaldatum waarop de belasting moet zijn voldaan, verschuift naar 30 juni 2020.
De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0% is een wettelijke regeling die ook voor gemeentelijke belastingen geldt en door het college wordt gevolgd.
Met het opleggen van boetes op het niet op tijd betalen van belasting wordt terughoudend omgegaan.

4. Worden er nog aanmaningen / dwangbevelen verstuurd?

Nee, de gemeente legt de invorderingswerkzaamheden 3 maanden stil. Er worden  geen dwangbevelen en aanmaningen verstuurd. Ook wordt er voorlopig geen beslag gelegd door de deurwaarder.

5. Moet ik als ondernemer nog reclamebelasting betalen?

Over de inning van reclamebelasting en -gelden voor de bedrijveninvesteringszone (Stadshart) gaat de gemeente in gesprek met de daarvoor bestaande ondernemersfondsen (Larserpoort en Hart voor Lelystad). De bedoeling is om maatwerkafspraken te maken op basis van de wensen van de betrokken stichtingen.

6. Hoe zit het met uitstel van betaling voor alle ZLF-debiteuren?

Het ZLF verleent uitstel van betaling aan alle ZLF-debiteuren voor de duur van 3 maanden: van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. U hoeft hiervoor geen verzoek om uitstel in te dienen. Let op! Als  u een automatische incasso heeft ingesteld, moet u deze zelf aanpassen in uw bankieren-app of - programma.

7. Moeten er leges worden betaald voor evenementen of vergunningen die niet doorgaan?

De gemeente betaalt leges terug, die al zijn betaald voor het in behandeling nemen van evenementen- of andere vergunningen, zoals het sluiten van een huwelijk, maar die door het coronavirus niet door gaan. 

8. Wat gebeurt er met de toegekende subsidie(s) voor geannuleerde of te annuleren evenementen?

Door de gemeente gesubsidieerde organisaties en instellingen die door het coronavirus in financiële problemen dreigen te komen, kunnen contact opnemen met het Subsidiebureau van de gemeente: subsidiebureau@lelystad.nl.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...