Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Oudste boom

Laatst gewijzigd: 20-9-2019

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren Oostelijk en Zuidelijk Flevoland nog ‘gewoon’ een onderdeel van het IJsselmeer. Waar later Lelystad gebouwd is, vingen vissers netten vol vis en zeilden liefhebbers schuin aan de wind van Harderwijk naar Enkhuizen. Toch werd er al gewerkt aan de voorbereidingen van de drooglegging van Oostelijk en later Zuidelijk Flevoland. De eerste polderwerkers vestigden zich op het net opgespoten en ingerichte Werkeiland, midden in zee en toen nog met eindeloze vergezichten rondom.

Werkeiland

Dat Werkeiland vormt nu het oudste (en hoogste) deel van Lelystad–haven. Het is het eiland waaruit dijken aangelegd werden, kanalen en sloten gegraven werden en waar de arbeiders verbleven in werkkampen. Een van de werkers was Ir. M(arten) Klasema, later van 1970 tot 1974 hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken. 

Ir. M. Klasemaboom

Bij de aanleg en inrichting van het Werkeiland werden 60 jaar geleden piketpaaltjes van wilgenhout gebruikt. Ze zijn allemaal verdwenen in de tijd, behalve één piketje, dat wortelde en uitgroeide tot wat toen nog een gewone wilg maar inmiddels al jaren de Ir. M. Klasemaboom is.