Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lokale regelgeving

Resultaten 1 tm 10 van 16

 1. Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

  Inwerkingtreding : 24 oktober 2019 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2020 - Lelystad
  ...delen van de weg en gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen...plaatselijke verordening (APV)15-01-201927-02-201979Het besluiten op een aanvraag...ontheffing op grond van artikel 5:36 lid 3 van de Algemene plaatselijke...APV) voor het incidenteel...
 2. Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

  Inwerkingtreding : 1 januari 2020 - Lelystad
  ...delen van de weg en gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen...plaatselijke verordening (APV)15-01-201927-02-201979Het besluiten op een aanvraag...ontheffing op grond van artikel 5:36 lid 3 van de Algemene plaatselijke...APV) voor het incidenteel...
 3. Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

  Inwerkingtreding : 9 mei 2019 - Uitwerkingtreding : 11 juli 2019 - Lelystad
  ...delen van de weg en gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen...plaatselijke verordening (APV)15-01-201927-02-201979Het besluiten op een aanvraag...ontheffing op grond van artikel 5:36 lid 3 van de Algemene plaatselijke...APV) voor het incidenteel...
 4. Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

  Inwerkingtreding : 11 juli 2019 - Uitwerkingtreding : 24 oktober 2019 - Lelystad
  ...delen van de weg en gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen...plaatselijke verordening (APV)15-01-201927-02-201979Het besluiten op een aanvraag...ontheffing op grond van artikel 5:36 lid 3 van de Algemene plaatselijke...APV) voor het incidenteel...
 5. Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

  Inwerkingtreding : 1 maart 2019 - Uitwerkingtreding : 9 mei 2019 - Lelystad
  ...delen van de weg en gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen...plaatselijke verordening (APV)15-01-201927-02-201979Het besluiten op een aanvraag...ontheffing op grond van artikel 5:36 lid 3 van de Algemene plaatselijke...APV) voor het incidenteel...
 6. VERORDENING winkeltijden Lelystad 2010

  Inwerkingtreding : 23 mei 2013 - Uitwerkingtreding : 20 december 2018 - Lelystad
  ...tot zes zon- en feestdagen, van welke bevoegdheid ook gebruik is gemaakt. Door het aanwijzen van deze extra koopzondag...burgemeester en wethouders in strijd met de verordening gehandeld...bepaalde goederen op zon- en feestdagenDe...
 7. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening 2015

  Inwerkingtreding : 5 januari 2017 - Uitwerkingtreding : 29 maart 2018 - Lelystad
  ...verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.4.Op de ontheffing...1.3.3 van de Algemene...op de weg1.Het is verboden...slaapplaats te gebruiken en verder op...
 8. ALGEMENE plaatselijke verordening 2010

  Inwerkingtreding : 3 oktober 2013 - Uitwerkingtreding : 16 juli 2015 - Lelystad
  ...voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden...ontheffing verlenen van het verbod uit het...lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen...overnachten op de wegArtikel5...slaapplaats te gebruiken en verder op...
 9. Begraafplaatsverordening 2012

  Inwerkingtreding : 15 november 2012 - Lelystad
  ...van de Wet op de lijkbezorging...artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet...bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening 2010;overwegende dat het gewenst is...voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats;B E S L...navolgendeVERORDENING op het beheer...
 10. Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2011

  Inwerkingtreding : 18 mei 2011 - Uitwerkingtreding : 3 augustus 2017 - Lelystad
  ...MyCorsaBegrafenissuiteSBArt 28 Wet op de Lijkbezorging; VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijkebegraafplaats 2006...GBAMogelijkJaArt. 100 Wet GBACrematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)Voor de bijhouding van registraties...