Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Het Aandachtcentrum Lelystad is een nieuw initiatief voor alle inwoners van Lelystad die behoefte hebben aan een luisterend oor of een vraag hebben over onderwerpen die te maken hebben met hun geluk.

Geplaatst: 20-1-2022

Op maandag 17 januari 2022 is gestart met het kappen van onveilige bomen in onze stad. Uit boomcontroles blijkt dat dit noodzakelijk is. De onveilige bomen zijn ziek, zwak of dood. De bomen kunnen omwaaien bij een zware storm of hebben grote takken die af kunnen breken. Daar waar het kan wordt er voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplaatst. De nieuwe bomen worden in het najaar geplant. Dat is de beste periode om bomen te planten.

Geplaatst: 18-1-2022

In een bijzonder naslagwerk 'Het historisch hart van Lelystad ligt op het Werkeiland' brengt Ton Kolijn deze omgeving, haar bewoners en haar geschiedenis tot leven voor de lezer. Hierbij belicht hij iedere mijlpaal In de ontwikkeling van het Werkeiland op originele wijze, waardoor de lezer niet alleen wordt geïnformeerd, maar ook geamuseerd. Dit boek met een historisch thema wordt sinds vrijdag 7 Januari uitgegeven door Uitgeverij  Boekscout. Wethouder Jack Schoone is een van de geïnterviewden. "Ik ben blij met de manier waarop Ton Kolijn de geschiedenis van deze bijzondere plek in Lelystad heeft opgetekend", aldus de wethouder.

Geplaatst: 17-1-2022

Het kabinet heeft op vrijdag 14 januari 2022 bekend gemaakt dat vanaf zaterdag 15 januari weer meer mogelijk is voor sport, contactberoepen, detailhandel en onderwijs. Wel gelden er voorwaarden, zoals aanscherping van de mondkapjesplicht. Het enorme aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere voorzieningen voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Geplaatst: 14-1-2022

Basisschool Laetare en kinderopvang GO! zijn oudejaarsavond getroffen door een brand. Veel (persoonlijke) materialen zijn hierbij verloren gegaan. De brand heeft dan ook een grote impact op de leerkrachten en de leerlingen.

Geplaatst: 14-1-2022

Hoewel de ministerraad nog met een definitief standpunt zal komen dat vanavond in de persconferentie naar voren wordt gebracht, hechten de burgemeesters van Flevoland er aan om daarop vooruitlopend nu al gezamenlijk te reageren.

Geplaatst: 14-1-2022

Alle ideeën van inwoners voor de Motiemarkt zijn bekend.

Geplaatst: 13-1-2022

Het college van Lelystad onderzoekt op welke locaties in de bestaande stad het mogelijk is om woningen te bouwen. Dit is nodig om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningtekort en aan de ambitie om te groeien naar een gezonde, toekomstbestendige stad met meer dan 100.000 inwoners. Na verkennend onderzoek blijken acht locaties, verspreid over Lelystad, kansrijk te zijn om op korte termijn verder te onderzoeken en uit te werken. Omwonenden worden hierbij betrokken. Het college informeert de raad over deze locaties en het vervolgproces.

Geplaatst: 12-1-2022

Sinds begin dit jaar zijn op de beeldschermen in het stadhuis infographics te zien met interessante informatie over de ontwikkelingen in onze stad. Een infographic is een combinatie van tekst en beeld, waardoor een ingewikkeld onderwerp voor iedereen begrijpelijk wordt. Lelystad heeft onder andere infographics met informatie over ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid (gas-/elektriciteitsverbruik, opwekken van energie vanuit wind en zon) en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen waaronder Flevokust Haven.

Geplaatst: 12-1-2022

Vanaf 17 januari 2022 worden onveilige bomen gekapt in Lelystad. Uit boomcontroles blijkt dat dit noodzakelijk is. De onveilige bomen zijn ziek, zwak of dood. De bomen kunnen omwaaien bij een zware storm of hebben grote takken die af kunnen breken. Daar waar het kan wordt er voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplaatst. De nieuwe bomen worden in het najaar geplant. Dat is de beste periode om bomen te planten.

Geplaatst: 6-1-2022

Passende zorg voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Dat is waar de gemeente Lelystad het zorggeld aan wil besteden. Helaas wordt er in de praktijk ook misbruik gemaakt van dit geld. "Wij weten niet of en in welke mate dit in Lelystad voorkomt," aldus wethouder Jack Schoone, "maar door aan te sluiten bij het landelijk Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) kunnen we zorgfraude eerder signaleren, zodat snel en adequaat kan worden ingegrepen."

Geplaatst: 5-1-2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de gemeente Lelystad vanuit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen een subsidie van een miljoen euro verstrekt. "Een mooie extra impuls voor Lelystad om woon- en/of verblijfsruimtes te bouwen voor onder andere arbeidsmigranten, vergunninghouders en spoedzoekers," aldus wethouder Adam Elzakalai.

Geplaatst: 5-1-2022

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...