Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Deze week is de nota Integrale Handhaving 2021-2025 en de aanvulling op het uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor het jaar 2021 (addendum VTHUP 2021) vastgesteld. De nota geeft een overzicht over het handhaven van wet en regelgeving, wat belangrijk is en wat het plan van aanpak is. Het VTHUP 2021 beschrijft wat in de praktijk uitgevoerd wordt.

Geplaatst: 12-7-2021

Het kabinet heeft op vrijdag 9 juli 2021 bekend gemaakt dat de maatregelen worden aangescherpt. Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg.

Geplaatst: 9-7-2021

Eigenaren in Lelystad die een asbestdak op hun woning, schuur/carport of bedrijfspand hebben, krijgen een brief van de gemeente over het vervangen van deze daken. Asbestdaken leveren risico’s op voor de gezondheid en de woonomgeving. In Lelystad zijn al veel asbestdaken vervangen, ook dankzij de inzet van diverse bewonerscollectieven. Met de brief wil de gemeente de overige eigenaren met een asbestdak op hun woning of ander pand, overtuigen om over te gaan tot vervanging.

Geplaatst: 9-7-2021

Een meerjarige samenwerking van Werkbedrijf Lelystad met werkgevers, TNO Arbeid en Hogeschool Windesheim heeft geresulteerd in de Nieuwe Banen Methodiek. Vernieuwend aan deze Methodiek is dat niet de werkzoekende maar de toekomstige baan het startpunt is. Het was immers altijd zo dat een kandidaat werd voorgesteld en de werkgever geïnformeerd werd op welke punten die kandidaat eventueel ontwikkeld moet worden. In de Nieuwe Banen Methodiek is dit omgedraaid. Vastgesteld wordt welke skills en vaardigheden aangeleerd moeten worden zodat de kandidaat past op de vacature. Samengevat gaat de aanpak van aanbodgericht (de kandidaat) naar vraaggericht (vanuit de vacature).

Geplaatst: 9-7-2021

Lelystad breidt de starterslening uit. Aanleiding zijn drie aangenomen moties in de raad om de starterslening te verruimen. De starterslening is een aanvulling op de normale hypotheek. Het bedrag van de lening wordt verhoogd. De lening was voor woningen tot 180.000 euro en gaat nu gelden voor woningen tot 325.000 euro. Ook kan de starterslening straks worden aangevraagd voor nieuwbouwwoningen. Tot nu toe kon dat alleen voor bestaande woningen.

Geplaatst: 9-7-2021

Een adviescommissie ingesteld door de Raad van de rechtspraak heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) geadviseerd de bouw van een hoog beveiligde zittingslocatie (HBZ) ten noorden van de grote rivieren op een locatie in Lelystad nader te onderzoeken als alternatief voor de Bunker in Osdorp die op termijn gesloten wordt. Een brief met dit advies is vanmiddag door Minister Sander Dekker van V&J naar de Tweede Kamer gestuurd.

Geplaatst: 9-7-2021

Een groene stad. Een levendige stad. Een stad die je zekerheid en veiligheid geeft. Waar je makkelijk een huis vindt en een baan die bij je past. Goede scholen om je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Waar je kunt genieten van natuur en strand. Iedereen. Waar je jezelf kunt zijn. Een stad met toekomst. Een stad om trots op te zijn. De uitvoering van Lelystad Next Level kan officieel van start nu de raad het uitvoeringsprogramma heeft vastgesteld.

Geplaatst: 9-7-2021

Het college heeft op 6 juli 2021, op basis van de pilot ‘Inzet jeugdprofessional huisarts’, besloten om de inzet van de jeugdprofessional bij de huisarts te continueren. Deze pilot, als onderdeel van de Aanpak Jeugdzorg 2020, is op 1 september 2020 gestart voor de duur van een jaar. Een van de maatregelen is het realiseren van de samenwerking met verwijzers.

Geplaatst: 9-7-2021

De Buurtkamer van Welzijn Lelystad is een plek waar je mensen uit jouw wijk kunt ontmoeten en waar je terecht kunt met vragen op het gebied van zorg, ondersteuning en daginvulling.

Geplaatst: 8-7-2021

Het aftellen is begonnen! 7 juli 2021 is de bouw van de nieuwe bioscoop in Lelystad officieel gestart. Voor dit moment werd een klok onthuld die de dagen en uren gaat aftellen naar de opening van de bioscoop. Eind juli gaat de eerste paal de grond in. Kok Experience uit Harderwijk exploiteert de bioscoop en opent naar verwachting juli volgend jaar de deuren.

Geplaatst: 7-7-2021

Het project ‘Beschermd wonen in beweging’ is dinsdag 6 juli 2021 afgesloten met een feestelijke slotbijeenkomst in de Petruskerk. Dit gebeurde in het bijzijn van wethouder Jack Schoone. Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Als je beschermd woont, woon je in een zorgorganisatie, die intensief ondersteunt in de dagelijkse activiteiten. Beschermd wonen is volop in beweging. De landelijke tendens is dat steeds meer kwetsbare inwoners die nu beschermd wonen, uitstromen naar een woning in de wijk. Ook in Lelystad is dit proces in gang gezet. Wethouder Jack Schoone: "Ik vind het belangrijk dat inwoners die beschermd wonen en weer toe zijn aan zelfstandig wonen met begeleiding, daartoe de kans krijgen."

Geplaatst: 7-7-2021

Maandagavond 5 juli 2021 heeft wethouder Madelon van Noort aan de schoolverlaters van De Steiger de diploma’s uitgereikt.

Geplaatst: 6-7-2021

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...