Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Lelystad staat in de top 10 van groenste gemeenten van Nederland. Zo’n 125 gemeenten gingen de uitdaging aan en hebben zich aangesloten bij de Groene Stad Challenge. Lelystad is met een plek 7 een van de hoogste nieuwkomers in de ranglijst van Groenste Stad van Nederland 2022! Daarmee is Lelystad goed op weg om een van de ambities uit het raadsprogramma te realiseren: in 2026 bij de top vijf van groenste steden in Nederland behoren.

Geplaatst: 22-2-2023

De gemeente krijgt veel vragen over de aanleg van het oeverprofiel in het gedeelte De Olmen in Warande. Het oeverprofiel is het deel van de tuin dat aan het water grenst. In de verkooptekening en koopovereenkomst staat omschreven hoe de kopers van een woning aan het water het oeverprofiel mogen aanleggen.

Geplaatst: 21-2-2023

Op donderdag 16 februari hebben woningcorporatie Centrada, een groot aantal zorginstellingen en gemeente Lelystad het convenant ‘Thuis in de Wijk’ ondertekend. In het convenant staat hoe partijen gezamenlijk inwoners, die gebruik maken van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, begeleid kunnen worden naar een eigen woning. Wethouder Rinze Broekema: "Met deze afspraken kunnen mensen uit zorginstellingen eerder en beter uitstromen naar zelfstandig wonen én ontstaat er in de instelling plek voor anderen die dit nodig hebben."

Geplaatst: 16-2-2023

Steeds meer ondernemers zijn bezig met het verduurzamen van hun bedrijf. In een reeks video’s laten ze zien welke maatregelen ze hebben genomen, waarom ze daarvoor gekozen hebben en wat het heeft opgeleverd. Ook vertellen ze over hun plannen voor de toekomst.

Geplaatst: 16-2-2023

Inwoners kunnen al voor veel zaken online terecht bij de gemeente. Dat wordt de komende jaren nog meer. Het college heeft daartoe een uitvoeringsprogramma ‘Lelystad digitaal 2025’ vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma zet in op een belangrijke uitbreiding van digitale gemeentelijke diensten en producten, informatie en data. Met de uitbreiding van de digitale mogelijkheden voor huidige en toekomstige inwoners bereidt Lelystad zich voor op de toekomst. Een toekomst waarin digitalisering en informatisering een steeds grotere rol speelt en waar alle overheden worden verplicht vanaf begin 2024 diensten ook digitaal aan te bieden. Daarbij staat de toegankelijkheid van de dienstverlening voorop.

Geplaatst: 16-2-2023

Wethouder Sjaak Kruis van de gemeente Lelystad en Gertjan de Waard van het duurzaam afval- en energiebedrijf HVC hebben de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor drie jaar ondertekend. Dat betekent dat HVC ook de komende jaren het afval in Lelystad zal ophalen en verwerken.

Geplaatst: 16-2-2023

Het college van Lelystad heeft onlangs de Maatschappelijke Agenda ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In de Maatschappelijke Agenda stellen we thema’s vast hoe we samen van Lelystad een stad maken waar iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. De thema’s worden vervolgens uitgewerkt in Doe Agenda’s. De Maatschappelijke Agenda geldt voor vier jaar met een doorkijkje naar tien jaar. Tijdens de zomertour ‘Thuis in Lelystad’ zijn ervaringen opgehaald bij inwoners, (maatschappelijke) partners, cliëntenraad en andere betrokkenen. Ook uitgangspunten uit het Raadsakkoord, Lelystad Next Level, Samen Lelystad Oost en bestaande kadernota’s uit het sociaal domein zijn meegenomen.

Geplaatst: 16-2-2023

Lelystad maakt een plan voor aanpassing aan extremer weer. Met de maatregelen uit het plan wil Lelystad voorbereid zijn op wateroverlast als gevolg van hevige regenval, hitte door steeds warmer wordende zomers en langere perioden van droogte. Het college heeft de zogenoemde Lelystadse adaptatiestrategie voorgelegd aan de raad.

Geplaatst: 16-2-2023

Maandag 6 februari trof een zware aardbeving het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Deze uitzonderlijke natuurramp eist een zeer hoog aantal slachtoffers en vraagt een grote inzet van hulpverleners. Gemeente Lelystad steunt daarom de samenwerkende hulporganisaties door een bedrag van 1 euro per inwoner te doneren aan Giro555.

Geplaatst: 15-2-2023

Het college heeft de raad onlangs geïnformeerd over de ontwikkelingen op Het Werkeiland. In 2022 is een motie door de raad ingediend met het verzoek aan het college om alternatieven te verkennen en opnieuw met Levago in gesprek te gaan. Uit diverse analyses, adviezen en ontwikkelingen is nu gebleken dat het contract geen ruimte voor wijzigingen biedt.

Geplaatst: 15-2-2023

Vijf Flevolandse zorglocaties van Coloriet en Woonzorg Flevoland, zijn in opdracht van provincie Flevoland en gemeente Lelystad, samen met Greendish de uitdaging aangegaan om voedselverspilling tegen te gaan. Door het meten van voedselverspilling in hun keuken-, koelkast- en op het bord, is hun kennis en bewustzijn vergroot. Met als resultaat: 30 % minder voedselverspilling.

Geplaatst: 10-2-2023

De gemeente Lelystad is gestart met het planten van 500 nieuwe bomen in de stad. Dat gebeurt als vervanging voor de kap van onveilige bomen vorig jaar. Het kappen van onveilige bomen en het herplanten van nieuwe bomen is onderdeel van het onderhoudsbeleid van de gemeente. Naar verwachting eind maart zijn de bomen geplant, op tijd voor het voorjaar. Het gaat om elzen, kastanjes, essen, lindes en iepen. Wethouder Sjaak Kruis plantte een van de bomen.

Geplaatst: 10-2-2023

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...