Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

November

Nieuwsoverzicht

Wethouder John van den Heuvel heeft namens het college van Lelystad de felicitaties overgebracht aan algemeen directeur Jan Hannink en HR-manager Marike van den Ham van Vlint Holding voor de nominatie van de Flevolandse Participatiepenning 2019. De Participatiepenning wordt voor de vierde keer op 21 februari 2020 uitgereikt tijdens het Ondernemersgala van de stichting Flevopenningen op Lelystad Airport. Ook dit jaar worden er zes maatschappelijk betrokken Flevolandse bedrijven genomineerd voor de Participatiepenning. Vlint is een van de zes genomineerde bedrijven uit Flevoland en het enige genomineerde bedrijf uit Lelystad.

Geplaatst: 29-11-2019

Het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’ is donderdag 28 november 2019 behandeld in de Tweede Kamer. Gedeputeerde Jop Fackeldey: "Als overheden spannen we ons maximaal in voor beschikbare, bereikbare en betaalbare zorg voor alle Flevolanders. De urgentie voor passende zorg is onverminderd hoog, dat hebben we afgelopen periode duidelijk gemaakt aan de Tweede Kamer."

Geplaatst: 29-11-2019

Het college heeft besloten tot de oprichting van de stichting Lelystads Energie Fonds (LEF). De raad heeft eerder besloten hiervoor een deel van de zogenaamde Nuongelden beschikbaar te stellen. Het fonds draagt bij aan het doel van de gemeente Lelystad om energieneutraal te zijn in 2025. Naar verwachting is het Lelystads Energie Fonds kort na de jaarwisseling operationeel. Het Lelystads Energie Fonds is een project uit het uitvoeringsplan Duurzaamheid 2017 - 2020.

Geplaatst: 27-11-2019

Het college informeert de raad over de gevolgen van PFAS in de gemeente Lelystad. Na onderzoek blijken de gevolgen voor Lelystad mee te vallen.

Geplaatst: 27-11-2019

Het college heeft de raad voorgesteld het poppodium Corneel niet te verplaatsen. Uit de haalbaarheidsstudie naar de randvoorwaarden voor een nieuw poppodium is gebleken dat de investerings- en exploitatiekosten hoog zijn. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Lelystad acht het college deze investering en exploitatie niet verantwoord. Stichting De Kubus, waar Corneel onderdeel van uitmaakt, is inmiddels over dit voorstel geïnformeerd.

Geplaatst: 27-11-2019

Op 25 november 2019 was de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De campagne is een wereldwijde actie van de Verenigde Naties, waaraan meer dan 100 landen meedoen. Van 25 november tot 10 december 2019 wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd, ook in Nederland.

Geplaatst: 26-11-2019

Enkele weken geleden is aannemingsbedrijf HAZ in opdracht van de gemeente Lelystad gestart met het bouwrijp maken van het gebied tussen wijkplein Warande en de Larserdreef. In de toekomst komen hier ongeveer 150 woningen.

Geplaatst: 25-11-2019

Het winterseizoen is begonnen en de rugstreeppad heeft zich al weer een tijdje verstopt (winterslaap). Gemeente Lelystad heeft voor de rugstreeppad een barrière opgeworpen rond het leefgebied in Warande. Daardoor heeft de pad geen mogelijkheid meer om een slaapplek buiten dit gebied te zoeken en blijft hij ook tijdens de winterslaap goed beschermd.

Geplaatst: 22-11-2019

Warande is 4 nieuwe straatnamen rijker. De Waterbies, Buizerdlaan, Orchideelaan en Zeearendtocht zijn door de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte geadviseerd en door het college van Lelystad vastgesteld.

Geplaatst: 22-11-2019

De bouw van de woningen van het project Spiegelgracht van ReadyforLiving langs de Haagwinde in Warande loopt voorspoedig. De oplevering wordt vooralsnog in april 2020 verwacht.

Geplaatst: 22-11-2019

Op enkele plekken heeft de gemeente Lelystad lichtmasten geplaatst om in de donkere maanden voor en na de kerst dit deel van De Olmen te verlichten. De verlichting is minimaal, maar dit is een bewuste keuze. Het zware verkeer en de komende werkzaamheden in het gebied vergroten de kans op schades aan de masten. Waar dit nodig is, wordt aanvullende verlichting geplaatst.

Geplaatst: 22-11-2019

Burgemeester Ina Adema heeft donderdag 21 november 2019 de winkel van voedselbank De Korenaar officieel geopend. Door mensen zelf te laten kiezen uit de voor hen beschikbaar gestelde producten, versterkt dat hun eigenwaarde en het vergroot het vermogen om zelf hun leven weer op de rit te krijgen.

Geplaatst: 22-11-2019