Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

November

Nieuwsoverzicht

Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaat HVC de potentie voor aardwarmte in Lelystad onderzoeken. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeente Lelystad onderzoekt HVC óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Geplaatst: 22-11-2018

Lelystad was donderdag 15 november the place to be voor iedereen in Flevoland die het belang onderkent van vitaliteit en een gezonde leefstijl op de werkvloer. De plaatselijke Rabobank faciliteerde als gastheer en mede-initiator een bijeenkomst van Sportservice Flevoland en JOGG-gemeenten Lelystad en Dronten alsook JOGG landelijk. Op de inspiratiesessie ‘De Gezonde Werkvloer’ waren ruim 60 belangstellenden afgekomen uit het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en de sportwereld. Met elkaar gingen ze in gesprek, wisselden ervaringen en ideeën uit over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Wethouder Elly van Wageningen was een van de sprekers.

Geplaatst: 20-11-2018

Op donderdag 15 november vond, als onderdeel van de Week van de Ondernemer, de Startersmarkt plaats. De Startersmarkt is de jaarlijkse kennis- en informatiemarkt voor ondernemers georganiseerd door het Ondernemersplein Lelystad.

Geplaatst: 20-11-2018

Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) en gemeente Lelystad organiseren op woensdag 28 november de innovatietafel ‘schone stadsdistributie: kansen voor schoon vervoer en ketens’. Tijdens deze innovatietafel zullen kansen worden besproken voor het verduurzamen van de Lelystadse stadsdistributie. Onder andere door verstedelijking, het vestigen van nieuwe bedrijven en groei van online aankopen groeit het aantal logistieke bewegingen in Lelystad. Dit stelt nieuwe eisen aan stadsdistributie die past bij een gezonde en leefbare stad.

Geplaatst: 20-11-2018

Het zesde project van de Politiekids is van start gegaan. Maar liefst 24 kinderen zijn afgelopen woensdag 14 november beëdigd in het stadhuis en gestart met het opleidingsprogramma. De komende vijf maanden gaan zij intensief aan de slag met het programma, dat is samengesteld door Stichting Welzijn Lelystad, de politie, het Sportbedrijf, Bureau Wings en de gemeente Lelystad. Het programma eindigt in april 2019 met de uitreiking van het Politiekids diploma.

Geplaatst: 19-11-2018

Gemeente Lelystad heeft de bomenkapkaart geactualiseerd. De kaart geeft aan waar de komende periode bomen gekapt worden. Op de kaart kunnen inwoners zien wat de kapplannen zijn van de gemeente -en waar mogelijk- Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Ook wordt aangegeven waar bomen gekapt worden in combinatie met groot onderhoud in wijken. De bomenkapkaart geeft de planning voor de komende periode weer en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Geplaatst: 16-11-2018

FlevoMeer Bibliotheek heeft een samenwerkingsconvenant met de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde opgesteld. Op 16 november 2018 hebben de wethouders van deze vijf gemeenten en de directeur-bestuurder van FlevoMeer Bibliotheek dit convenant bibliotheekwerk 2018-2021 ondertekend in FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde. Een van de doelen is het gezamenlijk op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden voor vernieuwing en verbreding van het bibliotheekwerk.

Geplaatst: 16-11-2018

Op donderdag 15 November 2018 hebben Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark (LAB), en Somerset Capital Partners de koopovereenkomst getekend van 10,2 ha grond voor de ontwikkeling van een ultramodern distributiecentrum (DC) van in totaal 65.000m2. Deze ontwikkeling, vanwege de omvang van meer dan 40.000 m2 ook wel een XXL -ontwikkeling genoemd, vindt gefaseerd plaats. Oplevering van de eerste fase is naar verwachting 4e kwartaal 2019. Daarnaast tekenen Somerset Capital Partners en de gemeente Lelystad voor de ontwikkeling van 2 datacenters op ruim 10 ha grond op Bedrijventerrein Flevokust Haven.

Geplaatst: 16-11-2018

Op zaterdag 10 november was het weer zover, de Dag van de Mantelzorg. Maar liefst 80 mantelzorgers kwamen naar wijkcentrum De Hanzeborg om eens lekker in de watten te worden gelegd. Ze werden getrakteerd op allerlei workshops en uiteraard een hapje en een drankje.

Geplaatst: 16-11-2018

Wethouder Nelly den Os heeft woensdag 14 november 2018 de aftrap van het gladheidbestrijdingsseizoen verricht. Dit betekent dat de aannemer van de gemeente Lelystad tot 15 april 2019 24/7 met tien strooiwagens paraat staat om de wegen en fietspaden tijdens de winter begaanbaar en veilig te houden. Afgelopen periode zijn de strooiroutes ingereden, heeft het materieel groot onderhoud gehad en is er gezorgd voor voldoende strooizout. Kortom, de gemeente is klaar voor de winter.

Geplaatst: 15-11-2018

Uit de bevindingen over 2017 en de voorlopige resultaten van 2018 blijkt dat de investeringen die de gemeente doet op het gebied van de re-integratie, hun vruchten afwerpen. Het Werkbedrijf heeft alleen in 2017 al 344 plaatsingen op betaalde arbeid gerealiseerd. Met de gecombineerde inspanningen van de gemeente en het Werkbedrijf Lelystad wordt daarom ook voor 2019 ingezet op de voortzetting van dit beleid. Voorts wordt in 2019 geëxperimenteerd met nieuwe methodieken gericht op preventie van instroom en het terugdringen van de bestandsomvang van uitkeringsgerechtigden.

Geplaatst: 14-11-2018

Het college van Lelystad heeft voor de ontsluitingsweg van de nieuw te bouwen school voor voortgezet onderwijs de naam De Campus vastgesteld. Met die naam wordt aangesloten bij de beoogde bestemming en de reeds ingesleten benaming.

Geplaatst: 14-11-2018