Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Activiteiten in de stad

Laatst gewijzigd: 13-4-2018

Onze activiteiten in de stad de komende periode

@fotostudio Wierd Gemeenteraad Lelystad

- Op vrijdag 1 juni as. gaat de gemeenteraad de stad in op de fiets. Wilt u dat we uw bewonersinitiatief, vereniging, wijkproject of maatschappelijke organisatie bezoeken? Laat die weten via griffie@lelystad.nl .

- Een aantal keer per jaar gaan de raadsleden naar buiten: de Buitenraad. De Buitenraad biedt gelegenheid voor een open dialoog tussen inwoners en lokale politiek over belangrijke onderwerpen. Soms aangedragen door de raad, maar bij voorkeur bepalen de inwoners de onderwerpen. Inwoners en organisaties zijn dus zeer welkom om aan de Buitenraad mee te doen, maar vooral ook om de agenda te helpen bepalen. Naast ontmoeting is er bij de Buitenraad ook ruimte voor verdieping op specifieke thema’s die in de stad spelen, en die op deze manier meer aandacht krijgen dan in een vergaderzaal. De eerstvolgende Buitenraad is gepland op dinsdagavond 19 juni as.; nadere informatie volgt.