Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ziekenhuislocatie

Laatst gewijzigd: 20-5-2019

Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen over het nieuwe bestemmingsplan van het ziekenhuisterrein aan de Ziekenhuisweg 100. Dit betekent dat de beslissing op eventuele vergunningsaanvragen voor deze locatie moet worden aangehouden totdat er door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld en in werking is getreden.

Inspraakbijeenkomst bestemmingsplan Ziekenhuisweg 100 goed bezocht

Ruim zeventig (zorg)ondernemers, omwonenden en andere geïnteresseerden lieten zich donderdag 11 april informeren over het nieuwe bestemmingsplan van het ziekenhuisterrein aan de Ziekenhuisweg 100 in Lelystad. Tijdens een plenaire bijeenkomst, en later aan thematafels, konden de aanwezigen vragen stellen aan wethouder Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling Peter Schot en betrokken ambtenaren. Ook was er gelegenheid om ideeën en zorgen te delen.

Op dinsdag 9 april werd het onderwerp behandeld in de gemeenteraad. De gemeente verwerkt de opbrengst van zowel de inspraakbijeenkomst als de raadsvergadering in de vorming van een nieuw bestemmingsplan.

Collage ziekenhuislocatie

Veel gestelde vragen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de veelgestelde vragen over dit onderwerp.